Kolejne respiratory i kardiomonitory dla pilskiego szpitala

Najnowsze Piła Wydarzenia Zdrowie

PIŁA. Zgodnie z zapowiedzią marszałka Marka Woźniaka na ostatniej sesji sejmiku, w ramach działań związanych z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii Covid-19, do Szpitala Specjalistycznego w Pile trafią respiratory stacjonarne Monnal T60 (2 szt.), respirator transportowy Monnal T50 (1 szt.), kardiomonitory stacjonarne Mediana M50 (2 szt.) i kardiomonitor transportowy Mediana M32 (1 szt.).

Sprzęt będzie służył zwiększeniu bezpieczeństwa wykonywania usług medycznych przez podmioty lecznicze (w tym przypadku Szpital Specjalistyczny w Pile), będzie wykorzystywany na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 Cieszę się, że pierwszą umowę podpisuję właśnie w Pile. Pomoc w tym zakresie jest możliwa dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorząd województwa jest beneficjentem tego programu, w ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych w zakresie epidemii Covid-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego