Nocne nurkowanie

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. dniach 27-29 lipca, zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  Pożarnej w Pile w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń taktyczno-bojowych, trzy zmiany służbowe z  JRG PSP Nr 2  uczestniczyły w ćwiczeniach nocnych na jeziorze Płocie.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stanu przygotowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego do podejmowania działań ratowniczych w zakresie specjalistycznym na akwenie w porze nocnej. 


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_0957.jpg

-Ćwiczenia podzielono na dwa moduły. Pierwszy obejmował zakres, w którym Kierujący Pracami Podwodnymi przypomniał zasady z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia prac nurkowych w warunkach nocnych oraz  komunikację  i operowanie światłem pod wodą. Z kolei drugi został przeprowadzony pod nadzorem dowódcy zmiany a zakładał przeprowadzenie rozpoznania, odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie dojścia i miejsca prowadzenia prac nurkowych, odnalezienie i ewakuację osoby poszkodowanej na brzeg do punktu medycznego – informuje st. kpt. Michał Warykasz z KP PSP w Pile.

Ćwiczenia pozwoliły również zweryfikować możliwość dojazdu w porze nocnej do plaży zlokalizowanej na Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym ?Płotki?.

(Red.)

Fot. KP PSP Piła