Przebudowa drogi w Pokrzywnicy

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia
Wójt Tobiasz Wiesiołek podpisał umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Pokrzywnica. Zadanie to jest współfinasowane ze środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.
Wykonawcą robót jest firma ASTA-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. Zgodnie z deklaracjami Wykonawcy, prace rozpoczną się niezwłocznie, a termin umowny wykonania robót przypadający na 17 sierpnia 2022 r. być może zostanie skrócony. Wartość prac: 745 013,46 zł brutto.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga o powierzchni 1 378 m2 oraz powstaną zjazdy o powierzchni 198 m2.
Oprócz tego wykonana zostanie kanalizacja deszczowa o długości ok. 300 m wraz z przykanalikami, studniami betonowymi i wpustami deszczowymi. Kanalizacja wyposażona będzie w separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o przepływie 20 dm3/h i przepustowości max 200 dm3/s. Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącego zbiornika wodnego odparowującego.
  • https://www.facebook.com/GminaSzydlowo