Rewolucja w kształceniu studentów Ratownictwa Medycznego w pilskiej PUSS

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Kolejna nowa inwestycja na kierunku Ratownictwo Medyczne w  Państwowej Uczelni Stanisława Staszica  w Pile. Po ambulansie szkoleniowym  oraz pracowniach wyposażonych w najnowsze fantomy do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz medycyny ratunkowej, władze Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile – zgodnie z trendami światowymi –  postawiły na  innowacyjne metody dydaktyczne a co za tym idzie  podwyższenie jakości kształcenia w naukach medycznych. W tym celu Uczelnia zakupiła   wirtualną symulację medyczną.

Wirtualna Symulacja Medyczna to nowy rozdział  w dziedzinie edukacji studentów kierunków medycznych.

  Wszystko z myślą i troską o wdrożenie  najwyższych światowych  standardów w nauczaniu ratownictwa medycznego. Innowacja w postaci stanowisk wirtualnej symulacji medycznej pozwoli lepiej  przygotować  przyszłych ratowników medycznych do wykonywanego:  zawodu ratownika medycznego,  czym od ponad 10 lat  zajmuje się Katedra Ratownictwa Medycznego PUSS (wcześniej Zakład Ratownictwa Medycznego PWSZ w Pile).

Wirtualny pacjent (virtual patent)  w wirtualnej rzeczywistości – to nowy wymiar w nauczaniu ratownictwa medycznego.

Pojęcie to odnosi się do programu komputerowego symulującego spotkanie lekarza, ratownika medycznego  z pacjentemczy poszkodowanym.

Student wirtualnie  wciela  się w rolę lekarza bądź ratownika medycznego. Ma do dyspozycji wirtualny zestaw metod diagnostycznych oraz terapeutycznych. Praca z systemem przekłada się na szereg decyzji klinicznych, w których podejmowaniu pomagają prezentowane informacje i zawarte w programie materiały dydaktyczne. Dzięki którym student zyskuje informacje o skuteczności wybranych przez siebie metod terapeutycznych.

Wirtualna Symulacja Medyczna (VMS) z technologią Virtual Reality (VR)  jest jedną z najnowszych i najdoskonalszych metod edukacji, umożliwiającą symulację realistycznych metod leczenia bez stwarzania zagrożenia dla prawdziwego pacjenta.

Technologia ta wykorzystuje wirtualnie kreowaną rzeczywistość oraz zaawansowane technologie teleinformatyczne w celu prowadzenia treningu w maksymalnie zbliżonych do realistycznych warunkach.

Wirtualna Symulacja Medyczna (VMS) z technologią Virtual Reality (VR)  umożliwia poruszanie się po świecie wirtualnej symulacji medycznej, odtworzenie realnego świata w trójwymiarowej rzeczywistości wirtualnej na potrzeby realizacji procesów dydaktycznych.

Uczestnik wirtualnej symulacji zakłada na głowę dedykowane technologii gogle a przy pomocy kontrolerów Touch, które są jednocześnie jego wirtualnymi dłońmi, wykonuje czynności przy wirtualnych pacjentach.

Wirtualna Symulacja Medyczna jako połączenie dydaktyki, grafiki 3D oraz najnowocześniejszych metod animacji, stworzyła nieograniczone możliwości realizacji scenariuszy w różnych środowiskach z zastosowaniem wirtualnych pacjentów.

Symulacja umożliwia miedzy innymi prowadzenie ukierunkowanych scenariuszy w zakresie  pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych czy medycyny ratunkowej.

Dzięki niej możemy rozmawiać z pacjentem, przeprowadzić z nim wywiad, badać pacjenta, wykonywać czynności takiej jak podawanie leków, zaopatrywanie złamań, przeprowadzić ewakuację pacjenta, czy wykonywać segregację medyczną.

VMS to realizm i nieograniczona powtarzalność, pozwalająca na podniesienie skuteczności edukacji oraz zwiększenie wydajności ośrodków dydaktycznych.

Poprawność prowadzonych działań jest nadzorowana i kontrolowana nie tylko przez instruktora, ale również przez skomputeryzowany system, który dokumentuje działania podejmowane przez ćwiczącego i przekazuje mu w czasie rzeczywistym ich fizjologiczne konsekwencje. Wszystkie czynności są wykonywane w warunkach odwzorowujących realistyczne środowisko pracy. Po ich zakończeniu, odegrane przez studentów scenariusze są omawiane w trakcie sesji debriefingowych, co pozwala na przeanalizowanie toku pracy oraz uzmysłowienie osobom ćwiczącym popełnionych błędów, ich korektę  w trakcie kolejnych scenariuszy w celu osiągnięcie perfekcji. 

Poprzez Wirtualną Symulację Medyczną w Katedrze Ratownictwa Medycznego PUSS  prowadzone są przedmioty praktyczne kierunkowe takie jak: techniki zabiegów medycznych, medyczne czynności ratunkowe, medycyna ratunkowa, medycyna taktyczna, medycyna katastrof.

Zachęcamy do studiowania Ratownictwa Medycznego w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Dr Kamila Sadaj-Owczarek – Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *