Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile jako jedyna w regionie zakwalifikowała się do objęcia dotacją celową w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020.

Już wkrótce usprawniona i poprawiona zostanie jakość pracy, poprzez doposażenie kuchni w nowoczesne sprzęty, tak aby jeszcze lepiej służyły dzieciom. Realizację programu rozpoczęto przy współpracy i środkach organu prowadzącego -Urzędu Miasta Piły.Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Zapewnia on między innymi wsparcie finansowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni.

W ramach tego Program przewidziane są następujące działania:

1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek

2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

fb/Szkoła Podstawowa nr 5