Dyskutowali o przyszłych inicjatywach mieszkaniowych

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
Na wniosek radnych odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Trzcianki dotycząca Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Trzciance.
W porządku obrad zaplanowano dyskusję i głosowanie nad uchyleniem Uchwały Rady Miejskiej Trzcianki Nr XXXVI/372/21 z dnia 31 marca 2021 r., oraz (w przypadku jej uchylenia) podjęcie nowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Trzciance Sp. z o. o.
Radni podjęli dyskusję w temacie przyszłych inicjatyw mieszkaniowych oraz przedstawili swoje obawy, co do przystąpienia do KZN Wielkopolska. Swoje zdanie wyrazili również mieszkańcy Trzcianki, Przemysław Kusz i Piotr Halama. Głos w tej sprawie zabrał także Mariusz Kukuś prezes Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o..
Na nurtujące pytania i wątpliwości odpowiedział Krzysztof W. Jaworski Burmistrz Trzcianki, przedstawiając korzyści, jakie mogłyby płynąć do Trzcianki w przypadku przystąpienia razem z 20 innymi gminami do SIM KZN Wielkopolska.
Link do transmisji z sesji znajduje się na stronie:
  • Miasto i Gmina Trzcianka