Najnowsze Piła Wydarzenia

Darmowa pomoc specjalistów w czasie epandemii

PIŁA. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

– Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i uruchomiliśmy dodatkowe wsparcie dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, którzy w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 zmuszeni są do nauki i pracy zdalnej. Sytuacja dla wielu osób jest bardzo trudna i stwarza wiele problemów, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, którzy stracili bezpośredni kontakt z rówieśnikami i nauczycielami – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.  

Warto zatem skorzystać z dodatkowych dyżurów telefonicznych specjalistów, które zostały zorganizowane.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile
tel. 67 353-25-70
Poniedziałek –  godz. 13.00-15.00
Środa –  godz. 13.00-15.00

Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu
tel. 67 350-90-97
Środa  godz. 17.00-18.00
Piątek  godz. 15.00-16.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku
tel. 67 286-24-77
Środagodz. 12.00-14.00
Czwartek godz. 9.00-11.00

Powiat Pilski