Zamień kopciucha na piec ekologiczny

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Sezon grzewczy w pełni, a wraz z nim zwiększyła się emisja pyłów. Gmina Piła przypomina o programie wymiany pieców, w ramach którego można otrzymać dotację do 50 procent kosztów wymiany, nie większej jednak niż 5000 złotych.

Jak podkresla Piotr Gadzinowski, rzecznik prasowy Urzedu Miasta Piły, dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta udało się już wymienić 117 piecowych kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła za łączną kwotę 420 000 złotych. Natomiast 14 kolejnych wymian jest w trakcie realizacji i zostanie zakończonych w tym roku.

-Program wymiany pieców jest priorytetowym i będzie realizowany także w 2021 roku – mówi rzecznik pilskiego magistratu.

I zaprasza do składania wniosków, które można pobrać na stronie pila.pl w zakładce Gospodarka niskoemisyjna. Po wypełnieniu należy go przesłać mailowo na adres: um@um.pila.pl lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Piły, plac Staszica 10, 64-920 Piła, albo dostarczyć do skrzynki podawczej umieszczonej przed głównym wejściem do ratusza.

(Red.)

Fot. pila.pl