Kto zasłużył na tytuł “Dobroczyńca Roku”?

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku” organizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Hasło tegorocznej edycji to „Bohaterowie społecznego zaangażowania!” Wnioski można składać do 8 lutego na stronie www.dobroczyncaroku.pl Konkurs jest bezpłatny.

– W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem – uzasadnia Katarzyna Kunert z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  

Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne.

(pila.pl)