W gminie Wysoka powstanie nowa strefa rekreacji i sportu

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

WYSOKA. Najbliższe miesiące przyniosą pozytywne zmiany w regionie! Dzięki grantowi z dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie” oraz środków własnych gminy Wysoka, mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej strefy rekreacji
i wypoczynku. Do ich dyspozycji zostaną oddane urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu – biegacz, wyciąg górny i odwodziciel.

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych bierze udział w realizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim programie granatowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Właśnie zakończyła się jego III edycja. Wśród laureatów znalazła się gmina Wysoka.  Dzięki staraniom urzędników już wkrótce mieszkańcy będą korzystać z nowego miejsca rekreacji i sportu. Przestrzeń będzie dostępna dla wszystkich, a nowa siłownia zewnętrzna ma szansę zachęcić społeczność lokalną do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Na realizację działań gmina otrzyma 20 000 zł.

To kolejny projekt realizowany w ramach “WzMOCnij swoje otoczenie” na terenie województwa wielkopolskiego. Dzięki wsparciu PSE mieszkańcy korzystają m.in. z wyposażonych pracowni komputerowych, a miejscowi strażacy z kamer termowizyjnych czy nowych mundurów do akcji ratowniczo-gaśniczych. Tylko w tym roku dofinansowano 15  projektów z województwa wielkopolskiego o łącznej sumie prawie 300 tys. złotych.

Istotą programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest odpowiadanie na różnorodne potrzeby lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie pozwala na wspólną realizację pomysłów zainicjowanych przez samorządy, praktyków, liderów i instytucje, które chcą wpływać nie tylko na rozwój miejscowości, ale i jakość życia ich mieszkańców – mówi Olgierd Żyromski
z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE.  –Cieszymy się, że projekty sygnowane logiem “WzMOCnij swoje otoczenie” od tego roku będą realizowane także w powiecie pilskim.

Projekt gminy Wysoka został wybrany spośród 182 zgłoszeń w jesiennej turze rekrutacji. Wartość tegorocznego wsparcia przekazanego lokalnym społecznościom od PSE przekroczyła 3,6 mln zł.

Karolina Obajtek