Zmiany na Posterunku Policji w Kaczorach

Najnowsze Piła Wydarzenia

KACZORY. Komendant Powiatowy Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski powierzył obowiązki kierownika Posterunku Policji w Kaczorach mł. asp. Jakubowi Gniot.

Do tej pory funkcję tę pełnił doskonale znany wszystkim mieszkańcom gminy asp. sztab. Adam Stępniewski. Od połowy stycznia br. dotychczasowy kierownik posterunku realizuje zadania służbowe w pilskiej jednostce.

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy w Kaczorach, za długoletnią współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Kaczory podziękowania dla ast. sztab. Adama Stępniewskiego złożył Wójt Gminy Pan Brunon Wolski. Do podziękowań dołączył komendant nadkom. Mariusz Wiśniewski, który życzył dotychczasowemu kierownikowi sukcesów podczas realizacji nowych zadań.

KPP Piła