Laptopy trafiły do Zespołu Szkół w Jastrowiu

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Wczoraj Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk oraz zastępca Burmistrza Agnieszka Głyżewska-Klofik w obecności Krystyny Kamińskiej przekazali na ręce Dyrektor Zespołu Szkół w Jastrowiu Anny Jasnowskiej 45 laptopów z oprogramowaniem do edukacji zdalnej i nauki zdalnej Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Laptopy pozyskane zostały w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: ?Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Jastrowiu? (Projekt nr RPWP.08.03.01-30-0070/20).

Na realizację tego zadania gmina pozyskała ponad 167 tys. zł. Jest to kolejne z realizowanych przez gminę Jastrowie zadań mających na celu wsparcie nauczycieli i uczniów w kształceniu zdalnym.

Celem głównym projektu jest wyposażenie:
– 20 nauczycieli w laptopy z oprogramowaniem do prowadzenia edukacji zdalnej,
– 25 uczniów  w laptopy z oprogramowaniem do nauki zdalnej.

UGiM Jastrowie /Małgorzata Krause