TO nie podoba się lokatorowi z Łowieckiej 12 (AKTUALIZACJA)

Interwencje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Przy Łowieckiej 12 nagromadziło się wiele problemów. Ich rozwiązanie częściowo znajduje się w gestii Gminy Piła, częściowo po stronie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile. Lista skarg jest długa i jak się okazuje – nie dotyczy jedynie wspomnianego adresu, ale całego miasta.

Czarę goryczy – jak twierdzi lokator spod “12” – przelała informacja od kierownika Administracji Osiedla nr 2…

– Na drzwiach pojawiła się kartka z informacją , że „prosi się mieszkańców, jeśli ktoś widział, kto wyrzuca wielkie gabaryty, żeby to zgłosić, bo inaczej będziemy obciążeni kosztami ich usunięcia”. No chyba ktoś sobie żarty robi! Mamy płacić za coś, czego nie zrobiliśmy?! Na jakiej podstawie prawnej?! Przecież takie bezpodstawne „straszenie” mieszkańców to przestępstwo! Czy w myśl tego komunikatu mamy stać przy oknie i pilnować, kto, co i gdzie wyrzuca?

Janusz Kryczka, kierownik Administracji Osiedla Nr 2 przypomina:

-Zasady gospodarki odpadami komunalnymi określone są regulaminem Związku Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Gospodarstwa domowe, jako wytwórcy odpadów są zobowiązane do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na pięć frakcji i składowania ich w przeznaczonych dla każdego rodzaju odpadów pojemnikach. Odpady poremontowe należy przekazywać wyspecjalizowanym i posiadającym odpowiednią licencję podmiotom, a odpady wielkogabarytowe tj. meble, urządzenia AGD na własny rachunek dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pile, przy uI. Philipsa.

 Jak podkreśla, mieszkańcy PSM L-W  informacje o tym obowiązku otrzymywali wielokrotnie, najczęściej w postaci ogłoszeń na  tablicach informacyjnych umieszczonych na klatkach schodowych. Ostatnią dostarczono do skrzynek pocztowych każdego lokalu w grudniu 2020 r.

-Pomimo tego, że segregowanie odpadów nagłaśniane jest od wielu lat, a ustawowy obowiązek segregacji mamy od 2020 roku, to nadal część mieszkańców źIe postępuje z odpadami. Poszczególne ich frakcje są nieprawidłowo składowane, zmieszane i nieprzygotowane. Podrzucane są odpady poremontowe, gabaryty i odpady problemowe (farby i pony).  Obowiązek posprzątania spoczywa na właścicielu działki. Spółdzielnia organizuje wywóz odpadów gabarytowych akcyjnie 2-3 razy w roku. Dlatego w apelu do mieszkańców zawarto informację, że koszty usuwania odpadów obciążają daną nieruchomość – wyjaśnia.

Odpowiedzialność zbiorowa – na co zwraca uwagę Janusz Kryczka – wynika z art.2 ust, 3 ustawy o utrzymaniu porządku (Dz.U. 2020.0.1439) ,,jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową, albo spółdzielnię mieszkaniową“.

 -Należy przypuszczać, że  podrzucony przy klatce 12 B tapczan pochodzi z mieszkania tego budynku – dodaje kierownik administracji.

Zalegające gabaryty to tylko jeden z punktów na „interwencyjnej” liście lokatora spod „12”.

– Brudne i zimne klatki schodowe, zepsute schody i połamane płytki, a do tego nieszczelne okna – wylicza nasz rozmówca. – Grzejnik na klatce nigdy nie był ciepły. Po co on w ogóle jest? Dla ozdoby?  Okna niedawno były wymieniane, a wieje gorzej niż gdy były te stare. Nie wiem za co płacimy takie zabójcze czynsze…

Kierownik Administracji Osiedla nr 2 zapewnia: –Uszkodzone płytki stopnicowe na parterze biegu schodowego w klatce 12 zostaną niezwłocznie wymienione.

Jak zaznacza, okna na klatce schodowej wymieniono w 2014 roku i były zgodne z obowiązującymi w tym czasie normami.  

W kontekście ogrzewania klatki schodowej informuję, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. określa minimalną temperaturę na klatce schodowej 8 stopni Celsjusza. Koszt ogrzewania rozliczany jest na wszystkich mieszkańców zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółdzielni – wyjaśnia Janusz Kryczka dodając: – Grzejniki są wyposażone w termostatyczne głowice do regulowania ogrzewania. Zawór grzejnika można zakręcić lub otworzyć do temperatury otoczenia kilkunastu stopni. Stopień dogrzewania klatki schodowej jest zależny od stanowiska mieszkańców budynku, jeżeli wolą mieszkańców będzie podwyższenie temperatury, to tak się stanie.

Kierownik Kryczka informuje jednocześnie, że na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych koszty utrzymania nieruchomości obciążają daną nieruchomość. Zakres remontów jest zatem uzależniony od niezbędnych potrzeb dla zachowania bezpieczeństwa i możliwości finansowych mieszkańców.

Budynek przy ulicy Łowieckiej 12 AB jest na bieżąco remontowany.

W okresie od 2003 roku docieplono ściany zewnętrzne, stropodachy, wykonano izolację stropu w piwnicy, ułożono nowe pokrycie dachowe papą termozgrzewalną,  na podestach i schodach klatek schodowych ułożono płytki, oddzielono zsypy na piętrach dodatkowymi drzwiami, wymieniono niemalże wszystkie okna w mieszkaniach i piwnicach, odmalowano klatki schodowe, wykonano instalację centralnej cieplej wody użytkowej. Na potrzeby wybudowania parkingu zakupiono działkę i wyremontowano drogę, chodniki, zieleńce oraz plac zabaw. W bieżącym roku planowana jest wymiana wind, a w latach przyszłych po zgromadzeniu wymaganych funduszy planuje się wymianę drzwi do klatek schodowych  i malowanie wiatrołapu  – zapowiada Janusz Kryczka.

Kolejny problem, który zdaniem lokatora spod „12” już dawno powinien być załatwiony, znajduje się w centrum miasta. To remont chodnika przy ulicy Bydgoskiej.

–Wstyd gości po Pile oprowadzać, bo nogi sobie wykręcają na tych sfatygowanych i płytach chodnikowych pamiętających  czasy PRL-u. Czy w końcu doczekamy się remontu na Bydgoskiej? – pyta.

 Interwencja trafiła do Urzędu miasta w Pile.

–Gmina Piła złożyła (po raz kolejny) wniosek o dofinansowanie przebudowy odcinka ul. Bydgoskiej z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Trwają procedury związane z wyłonieniem projektów. Realizacja inwestycji w 2021 r. uzależniona jest od otrzymania środków zewnętrznych –  czytamy w odpowiedzi nadesłanej przez Piotra Gadzinowskiego, rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Pile.

Pustostany na Wawelskiej i budynek po byłej piekarni przy Bydgoskiej – kiedy będzie ich rozbiórka?

– Od lat szpecą, a na  ich miejscu mogłyby powstać parkingi, bo mieszkańcy nie mają gdzie stawiać samochodów – to kolejny dylemat naszego rozmówcy z Łowieckiej.

Odpowiedź z magistratu jest krótka, konkretna, aczkolwiek mało precyzyjna.

–Rozbiórka budynku przy ul. Wawelskiej oraz Bydgoskiej będzie zrealizowana z chwilą posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Ostatnia interwencja dotyczy budowy parkingu przy ulicy Żeromskiego.

–Są tam takie dziury, że za każdym razem, gdy odwiedzam córkę jadę tam z duszą na ramieniu, bo nie wiem, czy nie uszkodzę samochodu  – skarży się mężczyzna.

 Jak wynika z odpowiedzi przesłanej z urzędu miasta, ten problem powinien jeszcze w tym roku zniknąć.

 –Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi w rejonie ulic Żeromskiego i Wyspiańskiego realizowane będzie w 2021 r. w porozumieniu z Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową L-W w Pile. Z budżetu Miasta przeznaczone zostanie na ten cel 600 tys. zł. Niedawno zakończone zostały konsultacje społeczne, obecnie natomiast trwają prace projektowe. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na III kwartał 2021 roku – zapewnia Piotr Gadzinowski.

***

Poniżej publikujemy ulotkę, którą mieszkańcy wieżowca przy ulicy Łowieckiej 12 otrzymali w grudniu 2020 roku.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Naszym Mieście Pile są wysokie. Związek Międzygminny PRGOK w Pile dokumentuje złą segregację śmieci, składowanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych przy altanach śmietnikowych oraz blokowanie dojazdów do tych altan. 

Przypadki nieprawidłowo segregowanych odpadów wykorzystane będą do zwiększenia opłaty przez Zarząd Związku Międzygminnego. Regulamin przewiduje zwiększenie stawki dwukrotnie i dotknie wszystkich mieszkańców budynku. Apelujemy, zatem o przestrzeganie zasad segregowania odpadów zgodnych z regulaminem ZM PRGOK – w załączeniu ulotka.

Wielokrotnie dostarczaliśmy do skrzynek pocztowych ulotki informujące o zasadach segregowania i składowania śmieci. Informacje są wywieszane w gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych naszych bloków oraz na altanach śmietnikowych. Od kilku lat systematycznie przypominamy o potrzebie i zasadności prawidłowej gospodarki odpadami już na etapie gospodarstwa domowego. Nastąpiła zauważalna poprawa sytuacji, ale jest jeszcze bardzo dużo przypadków lekceważenia tej sprawy. Kontrole wykazują, że odpady nadal nie są dobrze segregowane. Niepokój wzbudza składowanie odpadów biodegradowalnych. Nagminnie są one wyrzucane w workach foliowych. Odpady te powinny być wyrzucane luzem bez innych zanieczyszczeń. Wystarczy jeden taki worek w pojemniku, a „odbiorca odpadów” go nie opróżni. Stare meble, sprzęt AGD, odpady remontowe (umywalki, dywany, drzwi) należy bezwarunkowo dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pile przy ul. Philipsa. Odpady od mieszkańców przyjmowane są bezpłatnie.

Szczegółowe informacje na temat segregacji śmieci, zasad oddawania odpadów wielkogabarytowych, godzin funkcjonowania PSZOK-u znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.prgok.pl

1. Papier

Wrzucamy czysty papier, bez sztywnych obwolut, najlepiej bez taśmy klejącej itd. gazety i czasopisma, książki w miękkich okładkach, papierowe torby, pudełka papierowe i kartony, papier biurowy i zeszyty, rolki po papierze toaletowym.

•Nie wrzucamy! brudnego i tłustego papieru, kartonów po mleku tzw. tetrapak, papieru faksowego, termicznego i powlekanego folią, pieluch i materiałów higienicznych, tapet, segregatorów z okuciami, zatłuszczonych opakowań z papieru (np. po pizzy), zużytych ręczników papierowych i chusteczek.

2. Szkło

Wrzucamy puste : butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.

• Nie wrzucamy! szkła stołowego (szklanek, kieliszków), okiennego, fajansu, ceramiki, luster.

3. Tworzywa i metale

Wrzucamy: zgniecione butelki tzw. pet (np. po wodzie), aluminiowe butelki i puszki, kartony po sokach, mleku (tzw. tetrapak), zakrętki od słoików, worki plastikowe i opakowania, metale kolorowe, drobny złom.

• Nie wrzucamy! Pojemników z zawartością i po tłustych substancjach np. po oleju, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach i smarach środkach owadobójczych, aerozolach, styropianu (w tym tacek po jedzeniu, pojemników jednorazowych na wynos, baterii, sprzętu elektronicznego.

4. Bioodpady

Wrzucamy bez opakowań: resztki warzyw, owoców, obierki, resztki jedzenia bez mięsa, fusy po herbacie i kawie, skorupki jajek, łupiny orzechów, liście, gałęzie, ściętą trawę, kwiaty.

• Nie wrzucamy! Żadnych oprócz wyżej wymienionych.

5. Zmieszane    

Zmieszane to znaczy wszystko inne, którego nie da się segregować.

Wrzucamy: zużyte środki higieny osobistej, pieluchy, zatłuszczony papier / folia, odchody zwierząt domowych, szkło stołowe, skóra, guma, worki od odkurzacza, papierosy, pędzle, pisaki i długopisy, inne odpady poza tymi niebezpiecznymi!

• Nie wrzucamy! materiałów budowlanych i poremontowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu eklektycznego i elektronicznego, opakowań po farbach, lakierach.

6. PSZOK ul. Philipsa – odpady poremontowe, wielkogabarytowe (meble, AGD, dywany itp.), opony, tworzywa sztuczne.

Odpowiedzi na interwencje będące w gestii Gminy Piła opublikujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

(Red.)