W Rychliku powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. W Urzędzie Miejskim Trzcianki, burmistrz Trzcianki, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Trzcianka, podpisał umowę z przedsiębiorstwem handlowo-usługowym „LADROK” pana Zbigniewa Ladoruckiego z Okonka na przebudowę budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku.

Zgodnie z umową wartość robót budowlanych oszacowano na kwotę 682 650 zł, z czego 85% pokryją środki unijne. Jeszcze w tym roku, w ramach zamówienia publicznego wyłoniony zostanie dostawca wyposażenia do przyszłego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rychliku.

Celem projektu jest utrzymanie obecnego stanu środowiska gminy Trzcianka na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki edukacji i kształtowaniu postaw ekologicznych społeczności lokalnej w nowopowstałym obiekcie – Centrum Edukacji Ekologicznej w Rychliku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.064.000,69 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 735.285,00 zł. w ramach poddziałania 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Dawid Czyż
UM Trzcianka