Pomysły na aktywne ferie

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Propozycje aktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. 

  1. Wycieczki

To najbardziej popularna forma turystki obok rozrywki i wypoczynku. Stwarzają one duże możliwości poznawcze i wychowawcze. Wycieczki rozszerzają zasób wiedzy z różnych dziedzin, takich jak: przyroda, geografia, historia, kultura. Ułatwiają w wielu przypadkach zrozumienie przemian zachodzących w naszym społeczeństwie, osiągnięć gospodarczych i kulturalnych, rozwijają poczucie piękna. Uczą współpracy
i dyscypliny w różnych nieprzewidzianych sytuacjach. Rodzaj wycieczki uzależniony jest od pewnych ogólnie przyjętych kryteriów m.in.:

  • Celu

  • Programu

  • Czasu trwania

  • Liczby uczestników

W programie wycieczek turystyczno-krajoznawczych przewidujemy zwiedzanie obiektów zabytkowych, miejsc historycznych. Krajoznawstwo to nie tylko podziwianie piękna przyrody, poznawania jej pomników, ale również pogłębianie wiedzy z zakresu środowiska naturalnego człowieka. Głównym celem wycieczek kulturalno-rozrywkowych jest pobyt w muzeum, galeriach sztuki, teatrach czy wydarzeniach sportowych.

  1. Zabawy

Polowanie na zwierzynę”

Trzech uczestników wybranych drogą losowania wybiega i ukrywa się w terenie pełnym zarośli. Przed rozpoczęciem gry ustalamy dokładnie granice terenu, w którym można się kryć. Każde z trojga dzieci naśladuje głos innego zwierzęcia. Po chwili nasłuchiwania, w ślad za nimi, podążają pozostali uczestnicy podzieleni na trzy grupy. Każda z nich kierując się wyłącznie słuchem, stara się odnaleźć „swoje zwierzę”. Wygrywa grupa, która szybciej wykona zadanie.

Marsze na przełaj”

Grupa dzieli się na małe 3-4 osobowe zespoły. Każdy zespół obiera sobie jakiś charakterystyczny szczegół w terenie i stara się zapamiętać jego położenie. Po czym cała grupa razem z prowadzącym oddala się. Na miejscu pozostaje tylko dwóch sędziów. Prowadzący często zmienia kierunek marszu, prowadzi grupę ciągle klucząc. Po odejściu na więcej niż 500 metrów wszyscy się zatrzymują, a uczestnicy zabawy mają za zadanie wrócić jak najkrótszą drogą do obranego w terenie punktu.

Czy potrafisz ?”

Współzawodniczą ze sobą dwa zespoły. Każdy z uczestników przechodzi kolejno po zwalonym pniu drzewa.
W zależności od przyjętej zasady; przechodzić można przodem: przodem, bokiem, na czworakach. Kiedy pierwszy zawodnik zejdzie z drzewa i zawoła HOP !, wchodzi następny. Za poprawne przejście zawodnika drużyna otrzymuje punkty. Błędem jest dotknięcie ziemi na skutek utraty równowagi.

M.Kociński

 Fot. Pixabay