Miasteczko Krajeńskie tematem rozmów z Marszałkiem Województwa

Najnowsze Piła Wydarzenia

Bez środków zewnętrznych nie są w stanie realizować większych inwestycji. Chodzi o najmniejszą i najbiedniejszą gminę powiatu pilskiego – Miasteczko Krajeńskie, której rozwój był głównym tematem spotkania z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.  

Radny Sejmiku Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz, na prośbą wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Krzysztofa Jacka Oświecimskiego doprowadził do spotkania z Markiem Woźniakiem – Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Celem spotkania było przybliżenie panu Marszałkowi charakterystyki naszej gminy oraz potrzeb. Poruszyłem wiele tematów i płaszczyzn, gdzie Gmina mogłaby uzyskać wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego – mówi wójt Oświecimski.

Chodzi o wsparcie w ramach nowego rozdania środków europejskich. Wójt oraz sejmikowy radny Adam Bogrycewicz zabiegają, aby gmina została objęta instrumentami terytorialnymi.

Mamy nowy model rozwoju województwa, który bardziej wpisuję się w zrównoważony rozwój i wsparcie terenów zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Gmina Miasteczko Krajeńskie potrzebuje interwencji, stąd chcieliśmy przedstawić potrzeby i poznać możliwości ze strony pana marszałka – mówi Adam Boggrycewicz.

W opinii wójta Krzysztofa Jacka Oświecimskiego marszałek Marek Woźniak przekazał wiele istotnych informacji na temat szans i możliwości oraz sposobu rozdziału środków, które będą realizowane w najbliższej  przyszłości. Marszałek zamierza uruchomić odrębne konkursy dla słabszych gmin i zakończyć dotychczasową historię równoległych środków w konkursach ogólnych i dedykowanych konkretnym grupom gmin.

Gmina Miasteczko Krajeńskie w ostatnim okresie skutecznie sięga po duże środki z programów rządowych. Kolejnym celem są pieniądze z przyszłej perspektywy europejskiej, które zostaną uruchomione z początkiem przyszłego roku, a wielkość alokacji powinna być znana na przełomie czerwca i lipca tego roku. 

Liczę na to, że gmina skorzysta ze środków europejskich przyszłej perspektywy, i będzie objęta instrumentami terytorialnymi. Dziękuję panu Marszałkowi za dużo poświęconego czasu. Przez pandemię spotkanie było w trybie on-line. Było jednak merytoryczne, pogłębione i potrzebne – ocenia radny Adam Bogrycewicz.

Gmina Miasteczko Krajeńskie liczy na wsparcie projektów rozbudowy kanalizacji, ścieżek rowerowych czy dróg. Te ostatnie, według wstępnych zapowiedzi, nie będą finansowane z przyszłego WRPO. Gmina w ostatnim okresie realizowała duży projekt budowy 177 instalacji fotowoltaicznych przy udziale środków europejskich.

(AB)