Pożegnanie i powitanie

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. 11 maja kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży pożegnało odchodzącego na zasłużony odpoczynek policjanta z Wydziału Prewencji i RD. Spotkanie, które miało kameralny charakter, otworzył Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży nadkom. Piotr Gruszka.

Upływ czasu sprawia, że do Policji wstępują młodzi ludzie, a doświadczeni policjanci po wielu latach służby ustępują miejsca młodym, odchodząc na zasłużony odpoczynek. We wtorek 11 maja podziękowaliśmy za 25 lat przepracowanych w chodzieskiej Policji asp. sztab. Maciejowi Pływaczykowi.

Za pełnioną na rzecz bezpieczeństwa służbę dziękował odchodzącemu Pan Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży nadkom. Piotr Gruszka, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży mł.insp. Przemysław Kozioł, a także kadra kierownicza jednostki. Następnie nadszedł czas na życzenia, wręczenia drobnych upominków oraz wspomnienia, których się przez lata sporo uzbierało.

Koledze Maciejowi życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, a przede wszystkim zasłużonego odpoczynku w gronie najbliższych. 25 lat służby to kawał czasu, który zapisał się w historii polskiej Policji i naszej Komendy. Przed Tobą otwiera się nowy rozdział życia. Mamy nadzieję, że będziesz wracał pamięcią do chwil spędzonych w murach naszej jednostki.

***

Podczas , gdy jedni odchodzą na emeryturę, inni dopiero rozpoczynają swoją służbę. Także we wtorek rotę ślubowania wypowiedział policjant, który wstąpił w szeregi Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Nowo przyjętemu funkcjonariuszowi akt ślubowania wręczył Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży nadkom. Piotr Gruszka. Nowo przyjęty policjant po zakończeniu szkolenia zawodowego podstawowego rozpocznie służbę w chodzieskiej jednostce.

Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży w swoich słowach pogratulował policjantowi wyboru tak odpowiedzialnej służby, podkreślając, że służba w Policji to trudna misja, pełna zagrożeń oraz nieustannie podejmowanego ryzyka. Wymaga przede wszystkim odwagi oraz oddania drugiemu człowiekowi. 

Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć, na to by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa – zaznaczył.

Od zaangażowania poszczególnych policjantów zależy bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ci, którzy wybrali tę drogę zawodową, mogą być dumni ze swojej decyzji.

KPP Chodzież/ (Red.)