AKTYWNA INTEGRACJA KGW Z GMINY UJŚCIE

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W Nowej Wsi Ujskiej, 15 czerwca, odbyło się II Spotkanie Integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu wzięły udział KGW z Kruszewa, Jabłonowa, Mirosławia, Ujścia, Ługów Ujskich, Byszek oraz oczywiście z Nowej Wsi Ujskiej.

Panie odwiedzili także: Rafał Zdzierela, starosta pilski, który objął patronatem honorowym to spotkanie, Marek Kamiński, radny Rady Powiatu w Pile oraz burmistrz Ujścia Małgorzata Cichostępska.

Podczas spotkania wystąpił Teatr “18+” z Kruszewa, a dodatkowo panie z KGW zaprezentowały, specjalnie przygotowane na tę okazję skecze. Nie zabrakło też humorystycznych konkursów i zabawy tanecznej, a wszystko odbyło się przy stołach zastawionych smakołykami przygotowanymi przez gospodynie z gminy Ujście.

Fot. Powiat Pilski