Będą częstsze kontrole w sklepach otwartych w niedziele

Biznes Interwencje kraj Polityka Praca Wydarzenia

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o szczególny nadzór i wzmożone kontrole przestrzegania ograniczenia handlu w niedziele i święta.

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni  weszła w życie 1 lutego. Jej głównym celem było doprecyzowanie wyłączeń, które zezwalają na wykonywanie pracy w placówkach handlowych. W szczególności miała wyeliminować praktyki, polegające na zawieraniu umów z operatorami pocztowymi lub agentami pocztowymi o świadczenie usługi pocztowej wyłącznie w celu umożliwienia prowadzenia handlu również w niedziele i święta.

Okazało się jednak, że przedsiębiorcy podejmują kolejne próby działania wbrew istocie wprowadzonego zakazu. Już po pierwszej niedzieli, objętej obowiązywaniem nowego stanu prawnego, pojawiły się informacje o prowadzeniu handlu w tym dniu w placówkach handlowych przekształconych w kluby czytelnika czy poczekalnie dworcowe.

– Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie sprawy szczególnym nadzorem i przeprowadzenie w najbliższym czasie wzmożonych kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – napisała minister Marlena Maląg w liście do Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hryćko.

 

  • źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej