?Bezpieczni niechronieni?

Najnowsze Wałcz

WAŁCZ. Troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów to, nadrzędny cel działań informacyjno-edukacyjnych wałeckiej drogówki. Jednakże każdorazowo, podczas prowadzonych akcji policjanci reagują i zwracają uwagę na zachowania niezgodne z prawem. Tym razem było ich niewiele.

To kolejne działania wałeckiej drogówki skierowane na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Szczególną troską podczas prowadzonej akcji informacyjno- edukacyjnej policjanci ?otoczyli?
przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i przejazdy rowerowe- zwłaszcza te znajdujące się przy
ruchliwej drodze. Od początku roku do chwili obecnej na terenie powiatu wałeckiego zaistniały 2
wypadki drogowe z udziałem rowerzystów, w których 1 osoba została ranna, a 1 poniosła śmierć,
do jednostki policji zgłoszona 7 kolizji z udziałem rowerzystów. Jeżeli zaś chodzi o pieszych to,
odnotowano 4 wypadki drogowe, gdzie 4 pieszych zostało rannych oraz 3 kolizje drogowe
z udziałem pieszego. Mimo iż, nie odnotowano żadnego do tej pory wypadku śmiertelnego
z udziałem pieszego to, należy przypomnieć, iż pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu
drogowego jest najbardziej narażony na konsekwencje wypadku. W trakcie prowadzonej akcji kilku
rowerzystom, którzy poruszali się szosą, trzeba było przypomnieć o obowiązku jazdy drogą
wydzieloną dla rowerów, Podczas prowadzonych działań policjanci przypominali o ogólnych
zasadach poruszania się rowerem, obowiązkowym wyposażeniu jednośladu, a pieszym o przepisach
i zasadach przechodzenia na drogą stronę ulicy, zwłaszcza na drogach dwujezdniowych. Każdy
niechroniony uczestnik ruchu drogowego otrzymywał od mundurowych elementy odblaskowe.
Miłośnicy jednośladów odblaskowe kamizelki i odblaski na koła rowerowe, a piesi samozaciskowe
opaski odblaskowe oraz ulotki. Policjanci odpowiadali także na pytania osób zainteresowanych
między innymi bezpieczeństwem w powiecie. Do prowadzonej akcji przyłączyła się Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu.
asp. Beata Budzyń