BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PORUSZA SIĘ PO DRODZE

Interwencje Na sygnale Najnowsze Wałcz Wydarzenia

Policjanci z wałeckiej jednostki Policji zorganizowali spotkanie dla przedszkolaków. Nadrzędnym celem prowadzonego spotkania we wszystkich grupach wiekowych było uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola. Pomocnym w edukacji był wiersz pt. „Jak paw przez jezdnię przechodził”.

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Jasia i Małgosi w Wałczu zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, bezpiecznego przejścia przez jezdnię, po pasach bądź przy zielonym świetle. Starsze przedszkolaki utrwaliły znajomość sygnalizacji świetlnej, niektórych znaków drogowych w pobliżu przedszkola, a także numerów alarmowych. Podczas rozmów, zabaw ruchowych i innych sytuacji edukacyjnych dzieci mogły wykazać się wiedzą, umiejętnościami oraz poszerzyć swoje zainteresowania zasadami ruchu drogowego.

Pomocnym w spotkaniu był wiersz o niesfornym pawiu, który lekceważył przepisy ruchu drogowego. Dzieci wykazały się doskonałą wiedzą i bezbłędnie odpowiadały na zadawane  pytania.  Przedszkolaki chciały wiedzieć na czym polega praca policjanta i z jakich elementów składa się jego służbowe wyposażenie.

Bezpieczny przedszkolak porusza się po drodze – Aktualności – Komenda Powiatowa Policji w Wałczu (policja.gov.pl)