Buduje się chodnik  za chodnikiem

Chodzież

POWIAT CHODZIESKI. Poprawia się jakość komunikacji drogowej             w powiecie. Niedawno zakończyła się przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Chodzieży, a  starosta Julian Hermaszczuk podpisał już      umowę na wykonanie kolejnej  inwestycji.

Tym razem będzie to budowa zupełnie nowego odcinka chodnika w Sokołowie Budzyńskim. Początkowo będzie on przebiegał po lewej stronie jezdni, następnie poprzez przejście dla pieszych ?przeniesie? się na prawą stronę, gdzie połączy się z istniejącym już chodnikiem.

Wykonawcą robót jest P.U.H ?ZEN-DACH? Zenon Szczurek z Budzynia. Zakończenie prac  przewiduje się na przełom września i października, a wartość inwestycji wyniesie  125 384 złote.

 (Red.)

 Źródło:powiat-chodzieski