Buduje się nad jeziorem Baba

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. Ruszyła inwestycja pn. ?Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: jezioro Baba ? park (teren) przy ul. Mokrej?.

Zakres realizacji zakłada adaptację istniejącego ukształtowania terenu, wraz z występującymi tam elementami zieleni wysokiej. W zakresie planowanej kompozycji przestrzennej założono wprowadzenie systemu ścieżek spacerowych w oparciu (w dużej części) o istniejące wydeptane przez użytkowników terenu ścieżki gruntowe. Z uwagi na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu w kompozycji ścieżek zastosowano miękkie linie harmonizujące z naturalnym otoczeniem projektowanego terenu. W przebiegu ścieżki spacerowej okalającej otwarte przestrzenie łąk zaproponowano w części wschodniej niewielki plac wypoczynkowy umożliwiający ustawienie ławek. Lokalizacja placu uwarunkowana była korzystnym nasłonecznieniem tego fragmentu terenu i możliwość obserwacji zachodzącego słońca.

Z uwagi na niewłaściwą lokalizację istniejącego oświetlenia parkowego zakres prac jest poszerzony o wykonanie robót elektrycznych wraz z ujednoliceniem wszystkich opraw w rejonie realizacji. Zakończenie prac jest zaplanowane do końca kwietnia.

 UM Złotów