Chodzieski szpital przechodzi metamorfozę

Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Szpital Powiatowy w Chodzieży inwestuje w infrastrukturę i nowy sprzęt. Po 16 latach odświeżona została elewacja oraz wejście do budynku, a niebawem rozpocznie się remont oddziału wewnętrznego. Zakończyła się także modernizacja klimatyzacji i wentylacji w obrębie bloku operacyjnego, co podwyższy komfort zarówno pacjentów, jak i personelu. 

Część z tych zadań może być realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 tys. zł. Przyznane środki nie zabezpieczają oczywiście wszystkich potrzeb inwestycyjnych chodzieskiego szpitala, ale pozwolą zrealizować część zadań niezbędnych szpitalowi w tym trudnym czasie.

W ostatnim czasie placówka przeprowadziła ponadto remont przyłącza energetycznego, powstała nowa trafostacja kontenerowa. Szpital został wyposażony m.in. w kompresor klatki piersiowej, nóż harmoniczny do cięcia tkanek, cyfrowy mobilny aparat RTG, windę w budynku głównym, automatyczną strzykawkę do pracowni tomografu oraz maszynę sprzątającą blok operacyjny.

Powiat Chodzieski