Coraz więcej ścieżki rowerowej z Piły do Kaczor

Najnowsze Piła

KACZORY. Trwa budowa ścieżki rowerowej z Piły do Kaczor. Inwestycję realizuje Gmina Kaczory w partnerstwie z Gminą Piła.

W ramach zadania zostanie wybudowana droga dla rowerów na odcinku Piła ? Kaczory o łącznej długości 6,48 km. Odcinek leżący na terenie Gminy Piła wynosi 2,38 km, natomiast pozostała trasa, stanowiąca większość znajduje się na terenie Gminy Kaczory.

Początek ścieżki zlokalizowany jest od strony Piły (stanowi włączenie w drogę powiatową nr. 1112P), koniec przypada w okolicy dworca PKP w Kaczorach. Nawierzchnia ścieżki będzie głównie bitumiczna, jedynie w miejscach położonych na terenach leśnych zastąpi ją nawierzchnia tłuczniowa. Projekt obejmuje również przebudowę zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową przy drodze gminnej Nowe Osiedle.

Droga dla rowerów połączy okolice centrum Kaczor ze stolicą regionu ? miastem Piła. Ułatwi komunikację niezmotoryzowaną, w szczególności osobom dojeżdżającym do pracy w Pile. Poza tym zredukuje szkodliwą emisję CO2, przez co poprawi stan środowiska, ale również zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej. Dodatkowym atutem ścieżki jest jej oddalenie od ruchu samochodowego. Odcinki osłonięte są drzewami. Dzięki temu korzystanie z tej formy transportu jest bezpieczne i komfortowe, również ze względu na zmniejszenie natężenia hałasu jak i oparów spalin.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020. Oś Priorytetowa 3 : Energia. Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Całkowita wartość inwestycji to 2 118 604,54 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 1 647 426,89 zł.

Ścieżka rowerowa ma być gotowa do 15 listopada.

 (WM)

 Źródło: kaczory.pl