Ćwiczenia plutonu WBO ?CHODZIEŻ? z SGRChem-Eko ?PIŁA 1?

Chodzież Najnowsze Piła
W dniu 13 grudnia 2018 roku w Chodzieży w godzinach popołudniowych i wieczornych na
terenie nieczynnego obecnie zakładu produkującego meble, odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe sił
i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
W manewrach zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w
Chodzieży wziął udział pluton Wielkopolskiej Brygady Obwodowej ?CHODZIEŻ?, w skład której chodzą
zastępy PSP i OSP powiatu chodzieskiego, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-
Ekologicznego ?PIŁA 1? oraz zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chodzieży.
Ćwiczenia zakładały pożar hali produkcyjnej oraz skażenie chemiczne nieznaną substancją
i były doskonałą okazją do sprawdzenia możliwości taktyczno-bojowych plutonu WBO oraz sprawdzenia współpracy pomiędzy strażakami druhami, a specjalistami z dziedziny ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Piły. W trakcie manewrów przećwiczono m.in. organizację punktu czerpania wody z otwartego zbiornika przeciwpożarowego oddalonego od miejsca działań gaśniczych o kilkaset metrów, przetłaczanie wody na duże odległości, prowadzenie działań gaśniczych przy pomocy podnośnika hydraulicznego SHD 21 i drabiny mechanicznej SD 30 oraz postępowanie z niebezpiecznymi niezidentyfikowanymi substancjami chemicznymi.
Oprócz wielowątkowego charakteru ćwiczeń dodatkowymi utrudnieniami była niska temperatura oraz pora nocna.
Organizatorzy dziękują w szczególności Prezesowi Zarządu EUROPOL MEBLE POLSKA Panu
Tomaszowi Hemmerlingowi oraz pracownikom firmy za możliwość przeprowadzenia kilkugodzinnych ćwiczeń na terenie nieczynnego zakładu.
W manewrach uczestniczyło 10 samochodów gaśniczych i specjalnych oraz 2 przyczepy
wężowe z JRG PSP w Chodzieży, JRG PSP nr 1 w Pile, OSP KSRG Stróżewo, OSP KSRG Budzyń oraz OSP KSRG Margonin (32 strażaków).
Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
Zdjęcia: asp. Jakub Nowak.