ĆWICZENIA POŚCIGOWO-BLOKADOWE WAŁECKIEJ POLICJI

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Doskonalenie umiejętności organizacji działań, mobilność jednostki oraz współpraca pomiędzy funkcjonariuszami, a także praktyczne sprawdzanie policyjnych procedur na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych to cel dzisiejszych ćwiczeń pościgowo-blokoadowych wałeckich policjantów.

Dzisiaj tj. 15 marca br. o godzinie 09.00 policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na drodze wojewódzkiej K 22 przez dwie godziny prowadzili ćwiczenia pościgowo-blokadowe, których celem było sprawdzenie w praktyce prowadzenia policyjnych działań oraz doskonalenie umiejętności współdziałania w sytuacjach kryzysowych.

Powiat wałecki graniczy z 6 powiatami, a garnizon zachodniopomorski z graniczy z Niemcami. Brak kontroli ruchu granicznego w znacznym stopniu ułatwia przekraczanie granicy. Dlatego tak ważna jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia poprzez zatrzymanie ewentualnego sprawcy przestępstwa czy wykroczenia, osób, których przemieszczenie stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie tych dóbr.

W ćwiczeniach brali udział policjanci Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji oraz Posterunku Policji w Mirosławcu. Podobne ćwiczenia są przeprowadzane cyklicznie. Dzięki realizowanym ćwiczeniom funkcjonariusze wałeckiej komendy mogli doskonalić umiejętności organizacji i prowadzenia działań pościgowo-blokadowych oraz sprawdzić obowiązujące w tym zakresie procedury policyjne w praktyce.