Czarnkowscy policjanci świętowali swój dzień

Czarnków Najnowsze Wydarzenia

CZARNKÓW. 26 lipca w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Policjantom zostały wręczone nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia. W uroczystości oprócz mundurowych, wzięli udział zaproszeni goście oraz pracownicy cywilni czarnkowskiej komendy. W tym roku nasza formacja obchodzi 100-lecie istnienia.

Tegoroczne obchody Święta Policji rozpoczęły się 21 lipca br. mszą św. w kościele pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie, którą koncelebrował ksiądz Krzysztof Sobkowiak, kapelan czarnkowskich policjantów.

Dalsze uroczystości odbyły się w dniu 26 lipca br. O godzinie 10.00 Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie ? insp. Piotr Ryżek wraz z I Zastępcą ? mł. insp. Adamem Filipem oraz naczelnikami złożyli kwiaty pod pomnikiem ku czci policjantów z terenu powiatu czarnkowskiego pełniących służbę w jednostkach Policji Państwowej na terenie kraju, zamordowanych w ZSRR w 1940 roku.

Następnie o godzinie 12.00 w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie rozpoczęła się akademia. Przybyli na nią mundurowi oraz zaproszeni goście, w tym Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Justyna Gorczyńska reprezentująca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ? insp. Piotra Mąkę, Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji Lucyna Jaworska, Posłowie na Sejm RP: Maria Małgorzata Janyska, Marta Kubiak oraz Marcin Porzucek, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim podinsp. Roma Figaszewska, Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki Sławomir Kryger, były Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Czarnecki, burmistrzowie, wójtowie oraz włodarze powiatu poprzedniej kadencji.

Obecni byli również przedstawiciele służb współpracujących z czarnkowską komendą ? w tym Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie st. kpt. Patryk Zieliński, Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu druh Edward Wieczorek, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Trzciance bryg. Leszek Kina, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie Grzegorz Kaźmierczak, a także przedstawiciele Lasów Państwowych na czele z Dyrektorem Regionalnych Lasów Państwowych w Pile Damianem Szcześniakiem.

Przybyli, również księża, emerytowani komendanci i policjanci oraz pracownicy cywilni komendy. Nie zabrakło gości z innych zaprzyjaźnionych instytucji ? przedstawicieli oświaty, ośrodków, fundacji, kuratorów, przedsiębiorców, dyrektorów firm, prezesów stowarzyszeń oraz osób prywatnych.

Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości przystąpiono do nadawania odznaczeń państwowych i resortowych, awansów oraz wyróżnień.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z dnia 18 marca 2019 roku, medale 25-lecia NSZZ Policjantów z rąk Przewodniczącej Zarządu Terenowego w Czarnkowie Justyny Przybył oraz Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie insp. Piotra Ryżka otrzymali:

koleżanka Dorota Fąferek,

kolega Krzysztof Rybarczyk,

kolega Sebastian Frankowski,

-dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie Jan Pertek,

Brązowym medalem NSZZ Policjantów został odznaczony kolega Zbigniew Kułaga.

Decyzją Kapituły NSZZ Pracowników Policji z dnia 30 marca 2019 roku medalem Stulecia Powstania Policji Państwowej, za zasługi dla NSZZ Pracowników Policji odznaczeni zostali:

-Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek,

-Magdalena Buczkowska.

Rozkazem personalnym Nr 2590/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, przedterminowo na stopień starszego aspiranta Policji mianowany został asp. Grzegorz Kazarnowicz.

Rozkazem personalnym Nr 2257/2019 Komendanta Głównego Policji na stopień podinspektora Policji mianowana została nadkom. Ilona Janiszewska.

Na stopień aspiranta sztabowego Policji awansowali:

-st. asp. Marcin Kotliński,

-st. asp. Krzysztof Schab.

Na stopień starszego aspiranta:

-asp. Iwona Filinger.

Na stopień aspiranta:

-mł. asp. Estera Bartol,

-mł. asp. Karolina Górzna-Kustra,

-mł. asp. Adam Ciesiółka,

-mł. asp. Grzegorz Janc,

-mł. asp. Patryk Macyszyn,

-mł. asp. Błażej Stachowski,

-mł. asp. Łukasz Wieczorek,

-mł. asp. Anna Wojewoda-Woźniak,

-mł. asp. Michał Kinowski.

Na stopień młodszego aspiranta:

-sierż. szt. Patryk Drewny,

-sierż. szt. Przemysław Kubiak,

-sierż. szt. Karol Matuszak,

-sierż. szt. Łukasz Kowalczyk,

-sierż. szt. Krzysztof Majchrzak,

-sierż. szt. Monika Wekwert-Marek,

-sierż. szt. Sebastian Chytry.

Na stopień sierżanta sztabowego:

-st. sierż. Bartosz Aktanarowicz,

-st. sierż. Paweł Gapski,

-st. sierż. Adrian Gibas,

-st. sierż. Maciej Kaczmarek,

-st. sierż. Marek Kowaliński,

-st. sierż. Piotr Ratajczak,

-st. sierż. Jolanta Sotek,

-st. sierż. Żaneta Waloch,

-st. sierż. Arkadiusz Zimniak.

Na stopień starszego sierżanta:

-sierż. Agata Derezińska,

-sierż. Malwina Gałązka,

-sierż. Arkadiusz Skobel,

-sierż. Mariusz Stępnika.

Na stopień sierżanta:

st. post. Krystian Jahns,

st. post. Dorota Kowalińska,

-st. post. Joanna Madaj,

-st. post. Bartosz Nowak,

-st. post. Tomasz Podolski,

-st. post. Karolina Skupińska,

-st. post. Emilia Stróżyńska,

-st. post. Michał Szkudlarz,

-st. post. Norbert Szmuga,

-st. post. Tomasz Żołądek.

Rozkazem personalnym Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie insp. Piotra Ryżka na stopień starszego posterunkowego mianowani zostali:

-post. Tomasz Dołęski,

-post. Maciej Lejman.

Awanse na wyższe stanowiska służbowe odebrali:

-asp. szt. Fabian Rybarczyk,

-mł. asp. Sylwia Pertek,

-sierż. szt. Marek Orłowski,

-sierż. szt. Piotr Ratajczak,

-sierż. szt. Maciej Kasperczak,

-asp. Michał Kinowski,

-mł. asp. Monika Wekwerth-Marek,

-mł. asp. Krzysztof Majchrzak,

-mł. asp. Łukasz Kowalczyk,

-mł. asp. Sebastian Chytry,

-sierż. Dorota Kowalińska,

-st. sierż. Agata Derezińska,

-sierż. Joanna Madaj,

-sierż. Tomasz Żołądek,

-sierż. Emilia Stróżyńska.

Dyplomy za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Wielkopolski, przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąkę oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolska podinsp. Andrzeja Szarego otrzymali:

-asp. szt. Dariusz Wicher,

-mł. asp. Piotr Kolassa,

-sierż. Marcin Nisiewicz.

Nagrody pieniężne przekazane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z okazji Święta Policji otrzymały: Magdalena Buczkowska z czarnkowskiej komendy oraz Renata Zajdowicz z trzcianeckiego komisariatu. Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie wyróżnił wszystkich podległych pracowników cywilnych przyznając im po dwa dni urlopu.

Również Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Feliks Łaszcz, nagrodził listami gratulacyjnymi następujących policjantów:

-asp. szt. Dariusza Wichra,

-asp. szt. Jana Turka,

-asp. szt. Hannę Rzysko-Żukowską,

-asp. szt. Małgorzatę Sygnecką,

-asp. szt. Adama Rowickiego,

-asp. szt. Bartosza Hammerlinga,

-asp. Karolinę Górzną-Kustra,

-asp. Esterę Bartol,

-asp. szt. Marcina Wylegałę,

-asp. Dominika Sadowskiego,

-sierż. Emilię Stróżyńską.

Z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie wręczył specjalne wyróżnienie dla st. asp. w stanie spoczynku Czesławy Duckiej, która pełniła służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie przez niemal pół wieku.

Następnie głos zabrał szef czarnkowskich policjantów. Insp. Piotr Ryżek w ciepłych słowach podziękował swoim policjantom za olbrzymie zaangażowanie w realizację zadań służbowych oraz pogratulował otrzymanych awansów i wyróżnień. Złożył również podziękowania pracownikom cywilnym komendy, a także samorządowcom i wszystkim wspierającym Nas w codziennej służbie.

Na zakończenie uroczystości parlamentarzyści, samorządowcy oraz pozostali goście skierowali pod adresem policjantów życzenia, podziękowania i słowa uznania za codzienną służbę.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na nasze święto i zaszczycenie swoją obecnością, natomiast awansowanym gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz kolejnych awansów.

Serdeczne podziękowania składamy pracownikom Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie za pomoc w zorganizowaniu uroczystości oraz czarnkowskiej Orkiestrze Dęta pod batutą Pana Tadeusza Kurzaca.

Karolina Górzna-Kustra