Czarnkowski boom inwestycyjny

Biznes Czarnków Inwestycje Najnowsze Polityka Wydarzenia
Samorząd Miasta Czarnkowa czeka realizacja wielu inwestycji w jednym czasie. Będą to m.in. nowy amfiteatr, przebudowa ul. Sikorskiego, a być może jeszcze ul. Poznańska? Warto przypomnieć, że trwa modernizacja budynku czarnkowskiego Muzeum i Biblioteki. Realizacja planowanych inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z programów rządowych oraz dzięki wsparciu i zaangażowaniu Posła Krzysztofa Czarneckiego.
Burmistrz Andrzej Tadla wraz z zastępcą Krzysztofem Madajem spotkali się z Posłem Krzysztofem Czarneckim, aby podziękować za dotychczasowe wsparcie, i omówić plany dalszego działania.
Będzie przebudowa ul. Sikorskiego
Na zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego liście znalazła się inwestycja Gminy Miasta Czarnków pn. „Rozbudowa ul.Sikorskiego, ul.Chodzieskiej i ul.Poznańskiej w Czarnkowie – etap I”. Kwota dofinansowania na realizację powyższego zadania wynosi ponad 3 mln zł.
– Pierwszy etap niniejszej inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę wraz z przebudową ul. Sikorskiego – odcinka o łącznej długości ponad 840 m. W ramach zadania planuje się m.in. przebudowę dwóch skrzyżowań w ciągu przedmiotowej drogi na skrzyżowania o ruchu okrężnym, rozbudowę pasa drogowego o drogę rowerową, miejsca postojowe oraz kanał technologiczny, przebudowę zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. Wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano jeszcze w tym roku – mówi burmistrz Andrzej Tadla.
Zadowolenia nie kryje poseł Krzysztof Czarnecki, który wspiera lokalne samorządy: – Mamy kolejny sukces naszej współpracy z burmistrzem Czarnkowa – mówi poseł PiS.
Poznańska będzie następna?
Samorządowcy rozmawiali z posłem Czarneckim o zamiarze kontynuowania zadania. Wszyscy zgodnie chcieliby zdobyć pieniądze dla Czarnkowa na realizację inwestycji na ul. Poznańskiej, co byłoby kontynuacją przebudowy ul. Sikorskiego i stworzenie nowoczesnego
ciągu komunikacyjnego, jednego z głównych w mieście.
Amfiteatr
Podczas spotkania rozmawiano też o amfiteatrze. To potrzebna i sztandarowa inwestycja, na którą Czarnków otrzymał 10.800.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Mimo chwilowych kłopotów z wyłonieniem wykonawcy, władze
miasta są zdeterminowane, i ogłaszają kolejne przetargi. Rada Miasta na wniosek Burmistrza zaangażowała kolejne środki, aby sprostać sytuacji na rynku wykonawców. Jeśli uda się wykonać amfiteatr, będzie to obiekt, który nie będzie miał sobie równych w regionie, i będzie sztandarową wizytówką miasta.
Muzeum przechodzi metamorfozę
Warto dodać, że trwają roboty związane z przebudową pomieszczeń budynku Muzeum i Biblioteki Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. Inwestycja kosztuje ponad 2 mln zł. Samorząd miejski zdobył dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Poseł Krzysztof Czarnecki oraz radny Sejmiku Adam Bogrycewicz wspierają władze Czarnkowa jeszcze w kwestii modernizacji ul. Kościuszki. To droga wojewódzka, ale póki co Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest inwestorem napotkał problemy
formalne. Praktyczne wsparcie w ich rozwiązaniu podjęli właśnie wspomniani politycy PiS.
– Cieszę się, że nasze wysiłki i odpowiedzialna polityka rządu przynoszą tak wiele korzyści, które są ewidentne. To dla mnie bardzo ważne, aby środki rządowe trafiały na ważne i potrzebne inwestycje w naszym regionie, w tym na terenie samorządów gminy i miasta Czarnkowa. Na tym polega skuteczne działanie posła. Awanturowanie się w Warszawie i w regionie to być może cel polityki innych posłów. Niech każdy mieszkaniec sam sobie na to odpowie – kończy Krzysztof Czarnecki.