Czy mural może oczyścić powietrze w okolicy? Tak, i to jak!

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wydarzenia Złotów

Już dziś złóż wniosek na dofinansowanie wykonania muralu, który oczyści powietrze w Twojej okolicy!

Serdecznie zapraszamy NGOsy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zadanie polega na zrealizowaniu projektu w zakresie:
  • ekologii ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz  roli wody w lokalnych ekosystemach;
  • wykonania antysmogową farbą do elewacji muralu promującego ekologię, ochronę zwierząt lub ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza na ten cel 100 tysięcy złotych, to blisko dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 90%.

– Postęp technologiczny, w tym przypadku farba antysmogowa, pozwala na walkę z zanieczyszczeniem powietrza w sposób, który nie wymaga od nas żadnej aktywności. To dzieje się samo. Chcemy pokazać, że do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń czasami wystarczą małe kroki stawiane w najbliższej okolicy – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie zostaną wybrane oferty realizacji zadań publicznych, zmierzające do wzmocnienia pozycji Województwa Wielkopolskiego w obszarze ochrony środowiska, mające na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska, a także promowanie postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego.

Oferty można składać do 4 czerwca 2022 roku.

Zapraszamy do udziału.

Materiał prasowy