Diamentowym i Złotym Jubilatom 100 lat w zdrowiu i szczęściu!

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych małżeństw oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Sami Jubilaci podkreślali, że źródłem powodzenia ich małżeństwa była miłość, wzajemne zrozumienie, kompromis i ciężka praca.

-Dzisiejsze Wasze osobiste święto, Wasza codzienność, trud i poświecenie stało się sprawą wagi państwowej. Medal, który Państwo otrzymaliście jest wyjątkowy, jest to jedyne wyróżnienie, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. Niech Państwa szczęście trwa nadal – mówiła Kierownik USC Wałcz Ewa Spychalska.

Szanownym Jubilatom składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

(Red.)/UM Wałcz