Dzień Edukacji w powiecie chodzieskim

Chodzież Edukacja Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Dzień Edukacji Narodowej to szczególne wydarzenie dla wszystkich osób w jakikolwiek sposób związanych z oświatą. Tym razem szkoły prowadzone przez powiat chodzieski uczciły je wspólnie, a całość połączona została z uroczystym wręczeniem kolejnych stypendiów starosty chodzieskiego. Na deskach Chodzieskiego Domu Kultury odebrało je aż 73 uczniów.

Nagrody starosty powędrowały do 10 nauczycieli ze wszystkich 7 jednostek oświatowych, prowadzonych przez powiat. Wyjątkowo 2 nagrody trafiły do Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, otrzymali je także dyrektorzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Uczniowie szkół odebrali natomiast stypendia starosty, przyznane za drugi semestr roku szkolnego 2020/2021. Wręczono 63 granty za wybitne wyniki w nauce (39 – I LO, 20 – ZS im. Hipolita Cegielskiego, 4 – ZS w im. Józefa Wybickiego w Ratajach,) 2 za wybitne osiągnięcia w nauce (I LO), a także 8 za wybitne osiągnięcia sportowe (I LO). Na konto uzdolnionej młodzieży popłynęła łączna kwota aż 43 650 zł.

Wyróżnienia przeplatano występami muzycznymi uczniów I LO, na których barkach spoczęło przygotowanie całego wydarzenia. Kolejnym elementem spotkania było wręczenie podziękowań dla radnych kończącej kadencję Młodzieżowej Rady Powiatu. Przekazano również listy gratulacyjne dla nominowanych do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

(powiat-chodzieski.pl)