Dobra woda w pilskich kranach

Najnowsze Piła

PIŁA. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile poinformował, iż jakość wody w zakresie badanych parametrów w I półroczu 2018 roku w Pile spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

(WM)

 Źródło: pila.pl