Dofinansowania dla Powiatu Chodzieskiego

Biznes Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

W Starostwie Powiatowym w Chodzieży podpisano umowy dot. programu pn. Deszczówka. Symboliczne czeki wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach programu powiat chodzieski pozyskał dofinansowania w kwotach:

–   34 002, 00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS w Chodzieży”. Inwestycja dot. zagospodarowania wody deszczowej z budynku Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży poprzez wykonanie systemu naziemnego do jej zbierania. Zmagazynowana woda opadowa będzie wykorzystana do podlewania zieleni na terenach rekreacyjnych przyległych do budynku mieszkalnego w okresach bezdeszczowych.

– 22 668, 00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach” Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych, które doprowadzi do ich zatrzymania na terenie należącym do szkoły. Zgromadzona woda będzie wykorzystana do podlewania przyszkolnego terenu zielonego.

Dofinansowanie na 96 000, 00 zł na realizację programu „Deszczówka”, otrzymała wczoraj również Gmina Margonin, zaś Gmina Szamocin pozyskała 41 700, 00 zł w ramach konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś”.

 

źródło: Dofinansowania dla Powiatu Chodzieskiego – Aktualności – SP Chodzież (powiat-chodzieski.pl)