Dofinansowania z RFRD na poprawę bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

Dla każdego z nas bezpieczeństwo własne i naszych najbliższych osób jest najważniejsze. Dlatego też, 1 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym, które zakładają m.in.  zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. Oprócz zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego wchodzącego na przejście obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim. Aby maksymalnie poprawić bezpieczeństwo pieszych na „pasach” trzeba było pójść o krok dalej.

W związku z tym, w 2020 roku Rada Ministrów podjęła decyzję, aby z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe było dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru dofinansowanie przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków wyniosła 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od dochodów jednostki samorządu terytorialnego na zasadzie im mniejszy dochód tym większe dofinansowanie. Z tym, że kwota dofinansowania pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 tys. zł, a maksymalne dofinansowanie może wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.

Niezmiernie się cieszę, że w moim regionie tak wiele przejść dla pieszych zostanie zmodernizowanych. W województwie wielkopolskim wykonane zostanie 240 zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze przejść dla pieszych. Będzie to 112 zadań powiatowych o wartości 18 288 489,77 zł dofinansowania oraz 128 zadań gminnych o wartości 13 14 428,05 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powiat pilski otrzymał dofinansowanie

 • 31 022,69 zł na modernizację przejścia dla pieszych usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1038P w m. Łobżenica – ul. Złotowska
 • 50 203,99 zł na modernizację przejścia dla pieszych usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1060P w m. Wysoka – Plac Powstańców Wielkopolskich
 • 28 473,14 zł na modernizację przejścia dla pieszych usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1160P w miejscowości Dziembowo
 • 44 873,47 zł na modernizację przejścia dla pieszych usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1166P w miejscowości Stara Łubianka
 • 29 294,81 zł na modernizację przejścia dla pieszych usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n./Not. – ul. Dworcowa
 • 47 871,63 zł na modernizację przejścia dla pieszych usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1182P w miejscowości Miasteczko Krajeńskie – Plac Wolności

Gminy powiatu piskiego otrzymały dofinansowanie

 • Gmina Piła 496 000,00 zł łącznie w ramach zadania „Piła stawia na kolor żółty przy przejściach dla pieszych”. Zadanie obejmie ulice Kusocińskiego, Kazimierza Wielkiego, Głuchowską. aleje Wyzwolenia i plac Zwycięstwa
 • Miasto i Gmina Wysoka 58 864,17 zł na przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych oraz 55 745,54 zł na przebudowę   przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych

Powiat chodzieski otrzymał dofinansowanie

 • 38 820,94 zł na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny

Powiat złotowski otrzymał dofinansowanie

 • 159 502,03 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica na drodze powiatowej nr 1019P
 • 118 949,82 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Radawnica na drodze powiatowej nr 1021P
 • 97 353,63 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnówka na drodze powiatowej nr 1045P
 • 159 886,81 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Święta na drodze powiatowej nr 1050P
 • 159 641,51 zł n aprzebudpowę przejscia dla pieszych nr 1 w miejscowości Stara Wiśniewka – przy przedszkolu na drodze powiatowej nr 1022P
 • 130 222,86 zł na przebudowę przejścia dla pieszych nr 2 w miejscowości Stara Wiśniewka- przy kościele na drodze powiatowej nr 1022P

Gmina i Miasto Złotów otrzymała dofinansowanie

 • 22 560,00 zł na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1c w Złotowie
 • 23 360,00 zł na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7c
 • 48 880,00 zł na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 11
 • 23 280,00 zł na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3
 • 31 280,00 zł na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12

Powiat czarnkowsko-trzcianecki otrzymał dofinansowanie

 • 43 200,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+072 w m. Biała
 • 84 160,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w m. Gębice
 • 39 200,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w m. Krzyż Wielkopolski
 • 105 600,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Młynkowo na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1353P i 1343P

Gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie

 • 34 160,52 zł na podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance
 • 147 314,56 zł na poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Żwirową w Trzciance
 • 28 514,64 zł na poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Trzciance

Powiat szamotulski otrzymał dofinansowanie

 • 180 824,75 zł na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1870P w m. Grzebienisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Miasto i Gmina Szamotuły otrzymała dofinansowanie

 • 199 218,39 zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Stanisława Staszica w Szamotułach
 • 48 569,99 zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Szamotułach
 • 39 814,36 99 zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej w Szamotułach

Powiat wągrowiecki otrzymał dofinansowanie

 • 200 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1691 P w m. Gruntowice
 • 200 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1606 P w m. Kołybki
 • 200 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1603 P w m. Mokronosy
 • 200 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609 P w m. Rąbczyn
 • 351 186,82 zł na poprawę bezpieczeństwa o poprzez przebudowę istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1608 P na ul. Rgielskiej w Wągrowcu, skrzyżowanie z ul. Nad Nielbą

Miasto Wągrowiec otrzyma dofinansowanie

 • 1 275 860,80 zł łącznie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Pałuckiej, Średniej, Mikołajczaka, Św. Wojciecha, Kcyńskiej, Letniej, Dębińskiej przy posesji nr 10, Leśnej przy posesji nr 31, przy skrzyżowaniu ulic Leśna i Konwaliowa, Grunwaldzkiej przy posesji nr 16a i 7, Taszarowo przy posesji nr 21,przy rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz przy skrzyżowaniu ulic Polna, Przybyszewskiego, Łakińskiego w Wągrowcu
 • 580 160,00 zł łącznie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Rzeczna i Bukowieckiego, przy skrzyżowaniu typu rondo (ul. Bydgoska i Piaskowa), w ciągu ulicy Bydgoskiej na wysokości parkingu miejskiego, Janowieckiej na wysokości ronda Pałuckiego, Kolejowej w pobliżu Dworca PKP, Kolejowej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1,
 • 83 399,56 zł łącznie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Głównej Osiedla w  (pomiędzy przystankiem autobusowym a boiskiem sportowym Orlik) oraz w ciągu ul. Skośnej w Wągrowcu

Gmina Mieścisko otrzymała dofinansowanie

 • 107 236,52 zł na przebudowę przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku oraz 35 816,10 zł na przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku

Powiat wolsztyński otrzymał dofinansowanie

 • 196 665,75 zł na poprawę bezpieczeństwa pieszych na niebezpiecznym skrzyżowaniu zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3829P – ul. Drzymały w m. Wolsztyn

Powiat obornicki

Gmina Obornicki otrzymała dofinansowanie

 • 432 016,00 zł łącznie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściu oznaczonym symbolem P1 (przejście na ul. Księdza Szymańskiego), symbolem P10 i 11 (przejście na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i na ul. Chłopskiej), symbolem P12 i 13 (przejście na ul. Młyńskiej i na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego), symbolem P14 i 15 (przejście na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i na ul. Jagiellońskiej), symbolem P16 (przejście na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego), symbolem P17 (przejście na ul. Szpitalnej), symbolem P18 (przejście na ul. Młyńskiej), m symbolem P19 (przejście na ul. Kopernika), symbolem P2 (przejście na ul. Księdza Szymańskiego), symbolem P20 (przejście na ul. A. Mickiewicza), symbolem P4 (przejście na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego), symbolem P5 (przejście na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego), symbolem P6 i 7 (przejście na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i na ul. A. Mickiewicza), symbolem P8 (przejście na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz symbolem P9 (przejście na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

Powiat nowotomyski otrzymał dofinansowanie

 • 57 534,98,00 zł na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Opalenicy w ciągu drogi powiatowej nr 2723P.

Powiat międzychodzki

Gmina Międzychód otrzymała dofinansowanie

 • 117 096,00 zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530Pul. Bolesława Chrobrego z drogą gminną nr 229586P – ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych

Powiat grodziski otrzymał dofinansowanie

 • 44 861,56 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Granowo w ciągu drogi powiatowej nr 3587P
 • 49 879,47 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Grąblewo w ciągu drogi powiatowej nr 3583P
 • 38 155,60 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Jabłonna w ciągu drogi powiatowej nr 2755P
 • 46 918,12 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Parzęczewo w ciągu drogi powiatowej nr 3584P
 • 43 672,58 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Wielichowo w ciągu drogi powiatowej nr 3807P

Gmina Grodzisk Wielkopolski otrzyma dofinansowanie

 • 31 230,14 zł na przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych – ulicy Nowotomyskiej z ulicą Jabłoniową w Grodzisku Wielkopolskim
 • 74 060,46 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ulicy Nowotomyskiej
 • 10 948,04 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy Nowy Świat
 • 15 295,62 zł na przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych – ulicy Nowej z ulicą Wypoczynkową i ulicą Dolną w Grodzisku Wielkopolskim

Jestem przekonana, że wszelkie modernizacje przejść dla pieszych w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo wszystkich jej uczestników. Niemniej jednak należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności przechodząc przez jezdnię i koniecznie podnieść wzrok ponad ekran telefonu czy tabletu.

(Red.)