Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania psów i kotów

Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁA. 26 marca rusza “Program dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania psów i kotów należących do mieszkańców gminy Piła”, który finansowany będzie z budżetu miasta. Wnioski przyjmowane będą od 26 marca 2020 roku (wnioski złożone przed czasem nie będą rozpatrywane).

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia bezdomności psów i kotów, co w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji spowodowanej hormonami, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. Natomiast chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Piły do 15 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Miasta Piły na rok 2020.

Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez tut. Urząd. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów maksymalnie do dwóch zwierząt.

Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów na zabiegi kastracji/sterylizacji/elektronicznego znakowania psów i kotów w wysokości do 50% poniesionych kosztów

Z usługi można skorzystać w jednym z gabinetów weterynaryjnych z którym tut. Urząd podpisał umowę:

  1. Przychodnia Weterynaryjna ?Dona? ul. Kryniczna 1A , 64-920 Piła,
  2. Przychodnia Weterynaryjna ?Zwierzak?, ul. Łowiecka 12C, 64-920 Piła,
  3. Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt ?Medwetar? ul. Żeromskiego 105, 64-920 Piła
  4. Przychodnia Weterynaryjna ?Animals? ul. Śniadeckich 94, 64-920 Piła.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji?

  1. Wypełnić wniosek.
  2. Dostarczyć dokument korespondencją elektroniczną lub tradycyjną, ewentualnie do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Piły.
  3. Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie wydane skierowanie upoważniające wnioskodawcę do dokonania zabiegu. Skierowanie jest ważne miesiąc czasu, co oznacza, że w tym czasie należy dokonać zabiegu.
  4. W gabinecie weterynaryjnym koszt zabiegu zostanie pomniejszony o 50% jego wartości.

www.pila.pl