Doskonalenie samoświadomości

Edukacja Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WA ŁCZ. Uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na zajęciach profilaktycznych z Sebastianem Decem. Wszystkie spotkania zostały przeprowadzone w szkolnej auli na 2 piętrze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciw COVID-19. W zajęciach szczególny nacisk kierowany był na elementy związane z rozwojem społeczno-emocjonalnym.

Spotkania koncentrowały się na rozwoju kluczowych elementów związanych z nauczaniem psychospołecznym. Stanowiły wstęp do procesu nabywania oraz skutecznego wykorzystania wiedzy, postaw i umiejętności niezbędnych do zrozumienia i zarządzania emocjami, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, odczuwania i okazywania empatii innym, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Czas pandemii i zdalnego nauczania spowodowały brak możliwości bezpośrednich kontaktów rówieśniczych, które są bardzo ważne w okresie dojrzewania. Izolacja na tym etapie rozwoju nastolatków może spowodować brak umiejętności społecznych, różnego typu zaburzenia a nawet depresję. Stąd tak ważne staje się doskonalenie rówieśniczych relacji, emocjonalnych reakcji i prospołecznych zachowań.

Właśnie podczas tych trzydniowych warsztatów była możliwość doskonalenia samoświadomości, samozarządzania, odpowiedzialnego podejmowania decyzji, świadomości społecznej i umiejętności nawiązywania relacji. Wszystkie te umiejętności uczniowie ćwiczyli podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

Takie same spotkania dla uczniów klas pierwszych odbyły się już w grudniu w PCKZiU przy ul. Budowlanych 4.

Organizacją zajęć w PCKZiU przy ul. Bankowej 13 zajęła się szkolna pedagog – Joanna Włodarczyk-Załęska. Za koordynowanie i finansowanie projektu był odpowiedzialny Zespół Interdyscyplinarny MOPS w Wałczu.

  •  źródło: https://powiatwalecki.pl/
  • Opracowanie i zdjęcia: Joanna Włodarczyk-Załęska