DRUHOWIE Z OSP RW W PILE MAJĄ NOWĄ REMIZĘ

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

Warunki pracy druhów z OSP Ratownictwo Wodne w Pile są obecnie komfortowe. Stary budynek remizy został całkowicie zmodernizowany.

W ramach remontu wykonano nową elewację budynku, łazienki, sanitariaty. Zadbano również o miejsca garażowe dla samochodów i magazyn na sprzęt pożarniczy oraz środki ochrony osobistej strażaków.


Otwarcie zmodernizowanej strażnicy było wielkim i radosnym wydarzeniem dla strażaków ochotników, którzy na co dzień z ogromnym zaangażowaniem służą mieszkańcom i biorą udział w trudnych akcjach na wodzie.


– Jestem przekonany, że nowe miejsce znacząco poprawi komfort służby, a nowoczesna strażnica niech Wam służy jak najlepiej i jak najdłużej – mówił podczas otwarcia zmodernizowanej remizy Eligiusz Komarowski, starosta pilski.


Modernizacja była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu druhów w zbiórkę środków, mieszkańców, firm, instytucji (w tym gminy).


Strażnica OSP RW w Pile znajduje się przy ul. Wieniawskiego w Pile, sąsiaduje z siedzibą JRG nr 2 KP PSP przy ul. Lelewela, a druhowie ochotnicy i strażacy z pilskiej komendy na co dzień ze sobą współpracują.

źródło: https://www.powiat.pila.pl/aktualnosci/5105,druhowie-z-osp-rw-w-pile-maja-nowa-remize