Dwie nowe inwestycje drogowe w gminie Kaczory

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

KACZORY. W piątek, 3 grudnia, władze gminy Kaczory oficjalnie oddały do użytku dwie nowe drogi: z Dziembowa do Dziembówka oraz ulicę Gajową w Kaczorach. Inwestycje otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . W uroczystym otwarciu wzięli udział Posłowie na Sejm RP Grzegorz Piechowiak oraz Marcin Porzucek.

Droga z Dziembowa do Dziembówka ma zaledwie 765 m ale jej przebudowa zdecydowanie poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników. Szerokość jezdni została zwiększona do 5,5 m. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 400 tys. zł a całkowity koszt inwestycji to 599 550,36zł.

Na ulicę Gajową w Kaczorach czekano z dużą niecierpliwością. 648 m nowej nawierzchni oraz szeroka na 2 m ścieżka rowerowa znacznie poprawiła estetykę okolicy oraz dodała kolejny skrót komunikacyjny. Dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 572 012,22 zł a całość inwestycji zamknęła się kwotą 1 237 362,99 zł.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego, wykonawcy inwestycji oraz osoby zaangażowane w przebudowę dróg.

(kaczory.pl)