Edukacja z kalendarzami

Chodzież Najnowsze

W miesiącu grudniu 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili akcję edukacyjną w szkołach na terenie powiatu chodzieskiego polegającą na spotkaniach podczas rad pedagogicznych oraz zajęciach i prelekcjach z uczniami.

Spotkania strażaków ze społecznością szkolną ukierunkowane były również na główne zasady bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących okresu grzewczego. Demonstrowano działanie autonomicznych czujek tlenku węgla / dymu, przekazywano o zagrożeniach ze strony tlenku węgla w ramach prowadzonej kampanii społecznej KG PSP ?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa? oraz zapoznawano z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Spotkania były również doskonałą okazją na przekazanie informacji o konkursachorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie spotkańprzekazano każdej placówce kalendarze Komendy Głównej PSP na rok 2019, na odwrocie którego zamieszczone są informacje dotyczące konkursów przeciwpożarowych.Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:36802

 

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: archiwum JRG.