Finał XXII edycji Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W niedzielę 26 marca 2023 roku odbył się finał XXII edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wydarzenie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Ziemi.

Spośród nominowanych 20 rolników tegorocznej edycji wybrano 10 laureatów konkursu, którzy otrzymali statuetkę Siewcy oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł. Gwiazdą gali był Andrzej Piaseczny.
Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” organizowany od 22 lat z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego w jego historii uczestniczyło blisko 1400 rolników z całej Wielkopolski. Ponad 200 laureatów oprócz tytułu „Wielkopolskiego Rolnika Roku” otrzymało statuetkę Siewcy i nagrodę finansową. W XXII edycji udział wzięło 46 gospodarstw, z 25 powiatów z naszego Regionu. Organizowany konkurs to unikatowe w skali kraju oraz największe wydarzenie promujące dorobek wielkopolskiego rolnictwa.
Wielkopolskie rolnictwo jest jednym z liderów produktywności, innowacyjności, jakości wytworzonych produktów i zastosowanych technologii. Od dziesięcioleci rolnicy z wielkopolski wyznaczają nowe trendy, wdrażają nowoczesne metody i sprzęt na swoje gospodarstwa stając się przykładem dla innych regionów. Mimo wielu trudności, związanych ze spadkiem cen zbóż, masowym napływem produktów zagranicznych, wzrostem kosztów produkcji, i obecnością wirusa ASF, niestrudzenie dbają by na naszych stołach gościła Polska zdrowa żywność. Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” w swej idei od 22 lat gromadzi „elitę” rolników z naszego Regionu, którzy swoją pracą, pomysłowością oraz odwagą są wyznacznikami rozwoju, dbałości o tradycję i nadzieję, że w przyszłości polska żywność nadal będą rozpoznawana i ceniona na rynku krajowym i zagranicznym – mówił podczas gali finałowej Konkursu Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał Kapitułę Konkursową, która wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa, oceniała je i rekomendowała Zarządowi Województwa grupę 20 nominowanych i 10 laureatów do otrzymania nagrody. Oceniane gospodarstwa prezentowały wysoki poziom produkcji rolniczej, stosowali nowoczesne technologie, odznaczali się dobrą organizacją pracy, wysoką estetyką gospodarstw, uzyskiwali wysokie efekty ekonomiczne, a także przejawiali troskę o środowisko naturalne. Kierunki produkcji reprezentowane przez rolników to m.in. produkcja roślinna i zwierzęca (bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna), uprawa owoców miękkich, hodowla koni, drobiarstwo, warzywnictwo, produkcja lawendy i szkółkarstwo.
22. edycja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” ukoronowaniem wieloletniej pracy całego sektora rolniczego Wielkopolski. Przez dziesięciolecia wiele gospodarstw naszego regionu rozwijało się stając się wizytówkami nie tylko gospodarzy ale także całego środowiska rolniczego. Kapituła konkursowa odwiedzając zgłoszone gospodarstwa ocenia wiele elementów nie tylko związanych z prowadzoną działalnością, a końcowy wynik oceny poszczególnych gospodarstw różnią się nieznacznie – mówi prof. Grzegorz Skrzypczak przewodniczący kapituły konkursowej
Część artystyczną finału rozpoczął występ Michała Kowalonka. Finał konkursu zwieńczył występ Andrzeja Piasecznego, który zachwycił zgromadzoną publiczność grając najpopularniejsze utwory i hity, które zna i śpiewa cała Polska.
W załączeniu przesyłam dokładną listę nominowanych i laureatów razem z informacją o miejscowościach, gminach i powiatach ich pochodzenia.
Przesyłam także szczegółowy opis gospodarstw wszystkich wyróżnionych rolników.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu