Funkcjonariusze ćwiczyli nad zalewem

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Policjanci ruchu drogowego wraz z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Pile uczestniczyli w szkoleniu nad Zalewem Koszyckim w Pile. Zajęcia odbyły się w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów.

Celem szkolenia było podniesienie skuteczności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby, czy w sytuacjach zagrożenia utonięciem, a także nauka wykorzystania różnych przedmiotów, np., liny do ratowania osób.

-Uczestnicy ćwiczyli techniki rzucania kół ratunkowych, rzutek oraz lin asekuracyjnych. Doskonali również umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej, w tym resuscytacji krążeniowo?oddechowej ? mówi sierż sztab. Jedrzej Panglisz.

Szkolenie poprowadził asp. Gerard Stankiewicz, który posiada uprawnienia ratownictwa medycznego oraz instruktora ratownictwa wodnego. W trakcie zajęć omówił zagadnienia dotyczące m.in. postępowania z osobą tonącą, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym wydobytym z wody i holowania osoby zagrożonej utonięciem.

Tego typu ćwiczenia są niezbędnym elementem doskonalenia policjantów podczas trwania sezonu letniego. Umiejętności ratowania tonących są niezbędne w codziennej służbie. Przekazana funkcjonariuszom wiedza i umiejętności mają służyć podniesieniu jakości zadań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych powiatu pilskiego – dodaje Panglisz.

 (WM)
 Źródło: KPP Piła