Gala “Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”

kraj Najnowsze Polityka Rolnictwo Trzcianka Wydarzenia

Co roku w poszczególnych subregionach Wielkopolski odbywają się uroczyste Gale „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, w których udział biorą przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, samorządów lokalnych, sołtysi oraz liderzy grup odnowy wsi.

W  Siedlisku, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody, odbyła się druga z pięciu gal poświęconych najaktywniejszym sołectwom, tym razem z północnej Wielkopolski.

Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Panem Jarosławem Maciejewskim – Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, wręczyli nagrody i wyróżnienia najbardziej zasłużonym Liderom Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Sołtysi, jako przedstawiciele nagrodzonych miejscowości, otrzymali pamiątkowy dyplom, ponadto budżet sołectw zasiliły nagrody finansowe w wysokości 4 000 zł.

W tym roku, podczas Gali w Siedlisku, laureatami VI edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” zostali:

– Sołectwo Biała – Gmina Trzcianka,

– Sołectwo Wrzeszczyna – Gmina Wieleń,

– Sołectwo Kamiennik – Gmina Drawsko,

– Sołectwo Ługi Ujskie – Gmina Ujście,

– Sołectwo Potulice – Gmina Wągrowiec,

– Sołectwo Śmiardowo Krajeńskie – Gmina Krajenka,

– Sołectwo Zakrzewo – Gmina Zakrzewo.

Celem konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” jest ocena aktywności miejscowości uczestniczących w programie oraz wskazanie i nagrodzenie najbardziej aktywnych uczestników. Konkurs stanowi swoiste podsumowanie działalności grup odnowy wsi, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności.

Wyróżnionymi sołectwami zostały:

– Sołectwo Pęckowo – Gmina Drawsko,

– Sołectwo Rosko – Gmina Wieleń,

– Sołectwo Mościska – Gmina Wysoka,

– Sołectwo Krostkowo – Gmina Białośliwie,

– Sołectwo Dobrzyca – Gmina Szydłowo,

– Sołectwo Popowo Kościelne – Gmina Mieścisko,

– Sołectwo Zalesie – Gmina Złotów.

Laureatom i wyróżnionym gratulował przybyły na Galę Pan Krzysztof Paszyk – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego oraz współgospodarz uroczystości Krzysztof Wojciech Jaworski – Burmistrz Trzcianki.

Galę uświetniły występy lokalnych artystów Vocal Squad i Zespół Pieśni BP i CK Malwy, którym, akompaniowała Orkiestra Dęta BPCiK. Po części oficjalnej odbyła się uczta muzyczna, podczas której wystąpił Don Vasyl z zespołem, który rozśpiewał i roztańczył zebranych na sali gości.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów na rzecz Odnowy Wsi.

Nad przebiegiem Gali „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, której organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, czuwał sztab lokalnych instytucji m.in. Urząd Miejski Trzcianki, Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w TrzcianceSzkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w SiedliskuSiedlisko Sołectwo,Ochotnicza Straż Pożarna oraz Straż Miejska. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie.

Dawid Cichy
Referat Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miejski Trzcianki