Gala Sportu- zgłaszajcie mistrzów!

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE.  Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wzorem lat ubiegłych zaprasza szkoły oraz organizacje do zgłaszania sportowców, którzy w 2019 roku w osiągnęli szczególne sukcesy w  sporcie na szczeblu powiatowym bądź wyższym. Osoby te zostaną uhonorowane podczas Gali Sportu, która odbędzie się w lutym br.

Zgłoszenia  z podaniem imienia i nazwiska, dyscypliny sportu oraz osiągnięć  sportowca   proszę kierować na piśmie  na adres: Hala Widowiskowo-Sportowa, Jastrowie, ul. Kilińszczaków 18a lub pocztą elektroniczną w.puzio@interia.pl w terminie do 17 stycznia 2020 r.

 UGiM Jastrowie