Gmina Trzcianka wpłaci 20 tysięcy na Fundusz Wsparcia PSP

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. We wtorek, 26 października br., podpisano umowę, zgodnie z którą gmina Trzcianka wpłaci 20 tysięcy zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali edukacyjnej do celów prewencji społecznej oraz sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków do prowadzenia działań ratowniczych.
Swoje podpisy na umowie złożyli Krzysztof W. Jaworski – Burmistrz Trzcianki oraz st. bryg. mgr inż.
Maciej Kubacki – Komendant Powiatowy PSP.
 UM Trzcianka