Gmina w programie leczenie niepłodności

Zdrowie Złotów

Gmina i Miasto Jastrowie wyraziła wolę przystąpienia do „ Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego mieszkańców Województwa Wielkopolskiego w latach 2022-2023” realizowanego w ramach polityki zdrowotnej przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Współpraca przy realizacji programu polegać będzie na współfinansowaniu przez gminę i miasto Jastrowie programu, w którym udział wezmą mieszkańcy gminy.

Na ten cel, uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu, przeznaczono kwotę 20.000 zł.

Jeszcze w tym roku samorząd województwa Wielkopolskie dokona wyboru realizatora Programu, który zobowiąże się do wykonania w swojej siedzibie procedur zapłodnienia pozaustrojowego u osób, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Jastrowie.

Pary uczestniczące w programie będą mogły korzystać z dofinansowania z budżetu swojej gminy lub budżetu województwa.

 

  • UGiM Jastrowie Małgorzata Krause