Gontyniec pnie się w górę

Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

POWIAT CHODZIESKI. Jedno z najbardziej malowniczych miejsc w naszym powiecie, a także najwyższe wzniesienie w północnej części województwa wielkopolskiego, ma szansę na dodatkową atrakcję. Ma nią być wieża widokowa, która pozwoli sięgnąć okiem w najdalsze zakamarki powiatu. O inicjatywie rozmawiamy z wicestarostą, Mariuszem Witczukiem.

Pomysł budowy wieży widokowej w naszym powiecie nie jest nowy. Walory krajobrazowe i przyrodnicze ziemi chodzieskiej sprzyjają takiemu pomysłowi. Wicestarosta jest osobą, która konsekwentnie pilotuje ten temat. Jak wiemy pojawiły się szanse na realizację takiego pomysłu.

Czy rzeczywiście jesteśmy na przednówku takiej inwestycji?
W ostatnim czasie pojawiła się idea lokalizacji trzech wież widokowych w różnych miejscach powiatu– informuje Mariusz Witczuk – kilka miesięcy temu odbyły się rozmowy na ten temat z przedstawicielami różnych samorządów. Powstał pomysł budowy wieży w Szamocinie, jako punktu widokowego na Dolinę Noteci oraz podobnego obiektu na szczycie stoku narciarskiego w Chodzieży. Oczywiście ostatnim punktem jest Gontyniec (192 mn.p.m.), który ze względu na lokalizację i wysokość jest najkorzystniejszym miejscem. Od kilku miesięcy pracujemy nad tym projektem. Przyjęliśmy kilka pism z organizacji turystycznych i sportowych zainteresowanych tym pomysłem. Jest wiele osób oraz instytucji, które wspierają taki projekt. Jako samorządowcy wystosowaliśmy list do właścicieli gruntu, czyli jednostek Lasów Państwowych z prośbą o akceptację takiej inwestycji. Odbyły się już spotkania w tej sprawie i mamy tak zwane zielone światło do dalszych prac nad tą sprawą. Jesteśmy też po rozmowach z włodarzami miasta i gminy Chodzież, którzy są żywo zainteresowani wspieraniem turystyki i poprawą atrakcyjności naszej okolicy. Efektem tych wszystkich rozmów i ustaleń, ma być podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego woli budowy wieży na Gontyńcu. Mam nadzieję, że już w styczniu przyszłego roku, taki dokument uda się przygotować.

Chęci i potrzeby, to jednak mało. Najważniejsze jest zdobycie funduszy na ten cel. Jak będzie wyglądało finansowanie tej inwestycji?

-Jesteśmy na etapie, kiedy możemy już myśleć o projektowaniu i szukać finansów zewnętrznych – kontynuuje wicestarosta. –Budowa tego rodzaju wieży kosztuje co najmniej milion złotych. Dużo będzie zależało od projektu, inflacji oraz cen materiałów budowlanych, których wyraźnym wzrostem mamy do czynienia od wielu miesięcy. Trudno więc na obecną chwilę podać konkretną wartość. Rozwój turystyki znajduje się w obszarze „Nowego Ładu” lansowanego przez rząd, wsparcia będziemy też szukać w funduszach unijnych Urzędzie Marszałkowskim. Pukać będziemy do wielu drzwi. Wieża ma być obiektem wielofunkcyjnym. Z jednej strony będzie to obiekt dla turystów, ale też będzie pełnił rolę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Ma też pełnić ważną rolę dla Lasów Państwowych, ponieważ mają być na niej umieszczone urządzenia do monitoringu przeciwpożarowego. Zainteresowanych budową tego obiektu jest wielu. Od przyrodników, turystów, sportowców, po leśników. Mam nadzieję, że dla dobra wszystkich, uda się zrealizować ten zamysł.

Przedsięwzięcie budowy tego rodzaju obiektu wydaje się być oczywiste i bezdyskusyjne. Zyskają na tym wszyscy zainteresowani. Wspieranie rekreacji, turystyki, edukacji przyrodniczej oraz bezpieczeństwa lasów, jest oczywiste. Będziemy sukcesywnie informować naszych czytelników o postępie prac. Pomysłodawcom i wykonawcom życzymy rychłego przecięcia wstęgi. Z pewnością je udokumentujemy.

Edytor