I ponieśli plon…

Najnowsze Piła Wydarzenia

BYSZKI.   Byszki były gospodarzem tegorocznego gminno-parafialnego Święta Plonów. Dożynki zgromadziły mieszkańców wszystkich sołectw Gminy Ujście.

Jak tradycja nakazuje  był dożynkowy bochen i wieńce uwite ze zbóż  przez poszczególne sołectwa.

Biesiadzie dożynkowej przygrywał zespół “Bar”, a “San Marco” zaprosił na  zabawę pod chmurką.

 (Red.)