Informacja o awarii oświetlenia

Interwencje Inwestycje Na sygnale Piła Wydarzenia

Urząd Miasta w Pile informuje o awaria oświetlenia drogowego w ciągu ul. Ceglanej, Drygasa i Konarskiego związana jest z robotami budowlanymi prowadzonymi przy Zespole Szkół Technicznych w Pile.

Uszkodzona została linia kablowa na odcinku od stacji transformatorowej do pierwszego słupa przy ul. Ceglanej. Prowadzone prace budowlane na terenie inwestycji uniemożliwiają  monterom Enea Oświetlenie przeprowadzenie napraw.

Informacja o awarii oświetlenia – UM Piła (www.pila.pl)