Inwestycje to jedno z kół zamachowych polskiej gospodarki

Biznes Inwestycje kraj Polityka

Możliwości wsparcia i zachęty proinwestycyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą działać w Polskiej Strefie Inwestycji to jeden z głównych tematów konferencji „Silna Polska, Silną Gospodarką”, która odbyła się w Gorzowie Wlkp. Uczestniczył w niej wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

W wydarzeniu wzięli udział przedsiębiorcy i samorządowcy z zachodniej Polski oraz przedstawiciele instytucji publicznych (ARP, BGK, NFOŚiGW, PAIH, PARP) i władz centralnych.

Inwestycje to obecnie jedno z kół zamachowych polskiej gospodarki. Za nami rekordowy – pod względem liczby inwestycji i ich wartości – rok w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Na koniec grudnia 2021 r. mieliśmy 713 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości ponad 37,1 mld zł. Co równie istotne – 72 proc. ogólnej liczby inwestycji stanowiły polskie firmy, zaś 60 proc. wszystkich inwestycji stanowiły przedsięwzięcia firm z sektora MŚP – powiedział wiceminister rozwoju i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak podczas konferencji w Gorzowie Wlkp., który znajduje się na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jedna z najlepszych stref w Polsce

W Kostrzyńsko-Słubickiej SSE tylko w 2021 roku wydano 54 decyzje o wsparciu  nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 5 mld zł. W tym dziesięć decyzji dotyczyło dużych polskich firm, a kolejne dwadzieścia – polskiego sektora MŚP. W związku z realizacją nowych przedsięwzięć przedsiębiorcy z tego regionu zadeklarowali utworzenie w sumie 1254 nowych miejsc pracy.

Najwięcej inwestycji dotyczyło sektora:

  • żywności wysokiej jakości – 8 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 1,23 mld zł,
  • ekobudownictwa – 7 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 987 mln zł,
  • usług specjalistycznych – 6 decyzji o wsparciu inwestycji na łączną wartość 457 mln zł.

Zagraniczne firmy otrzymały w sumie 24 decyzje o wsparciu inwestycji na łączną kwotę 3,2 mld zł. Najwięcej  z nich dotyczyło przedsiębiorstw z Niemiec – 8 decyzji o wsparciu na łączną kwotę 1,144 mld zł z deklaracją utworzenia 402 nowych miejsc pracy.

Pod względem deklarowanej wartości nowych inwestycji w 2021 r. Kostrzyńsko-Słubicka SSE, z wynikiem 5,02 mld zł, zanotowała drugi najlepszy wynik wśród wszystkich stref. Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu – z wynikiem 5,282 mld zł – znajduje się Katowicka SSE.

Natomiast od początku istnienia PSI firmy działające na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE zadeklarowały nakłady w wysokości 8,23 mld zł, co jest czwartym najwyższym wynikiem ze wszystkich SSE.

Geneza PSI

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, tym samym Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji. Ustawa weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. A nie tylko – jak wcześniej – na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami.

  •  Ministerstwo Rozwoju i Technologii